Event

Werk en inkomen

Maak samen het verschil voor mensen met een psychische kwetsbaarheid!

Op donderdag 18 maart, vond het online congres ‘De professional centraal’ van het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid plaats, met als thema ‘duurzame inzetbaarheid’. Tijdens het congres werd er een workshop gegeven door ZINZIZ in coproductie met SAM, genaamd: ‘Maak samen het verschil voor mensen met een psychische kwetsbaarheid’. De workshop werd verzorgd door Anner Bindels en Anne Wermers van ZINZIZ en door Jildau His van ’t Zand, casemanager bij gemeente Ooststellingwerf en praktijkaanjager van SAM.

In deze workshop hebben zij wetenschap en praktijk met elkaar weten te verbinden door middel van kennisdeling over het onderzoek van de regionale samenwerking tussen de GGZ en Werk en Inkomen (W&I) en de concrete uitwerking naar de praktijk. Uit deze regionale samenwerking zijn zogenaamde ‘impulsprojecten’ van start gegaan voor een verbeterde samenwerking tussen GGZ en W&I om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk te helpen. Er werd tijdens deze workshop eerst ingegaan op de relatie tussen arbeid en psychische kwetsbaarheid en hoe ‘arbeid als medicijn’ steeds meer centraal komt te staan. Vervolgens nam Jildau His van ’t Zand de deelnemers mee in een praktijkvoorbeeld vanuit het impulsproject in de arbeidsmarktregio Friesland.

Een betere verbinding tussen de GGZ en Werk & Inkomen
De afgelopen drie jaar hebben 31 arbeidsmarktregio’s met financiële ondersteuning van de ministeries SZW en VWS gewerkt aan het vergroten van de (arbeids-)participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Met als speerpunt: een betere samenwerking tussen de GGZ, het UWV en gemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat de regionale samenwerkingen naar een steeds hoger niveau is gegaan. Hoewel er grote regionale verschillen zijn, zijn er in alle regio’s veel stappen gemaakt. Aan de start van 2017 gaven veel regio’s aan dat de GGZ en W&I elkaar slechts beperkt kenden en sporadisch contact hadden. Eind 2020 is dit beeld heel anders geworden: alle regio’s overleggen op reguliere basis met elkaar, bijna de helft van de regio’s werkt op operationeel niveau samen, tien regio’s maken stappen in het formuleren van gezamenlijk beleid of hebben gezamenlijk beleid geformuleerd. Ook geven twee regio’s aan dat zij kwantitatieve doelen hebben opgesteld, gericht op de arbeidsparticipatie van cliënten met psychische kwetsbaarheden, en dat zij systematisch meten of de beoogde resultaten behaald worden. Dat zijn dus mooie ontwikkelingen op het verbinden van deze twee verschillende werelden. Vooralsnog zijn er nog veel stappen te zetten, en ziet SAM deze samenwerking alleen maar versterken als we hier nog meer aandacht en prioriteit aan geven.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over dit onderzoek? Klik dan hier of neem contact op met senior onderzoeker Anner Bindels voor meer verdieping: anner@zinziz.nl.

gerelateerde artikelen

6 mei 2021 Event Coronacrisis Kwaliteit professionals Werk en inkomen

(Be)spreekuur VNG: Adviespunt voor ondernemers

Het is voor SAM belangrijk dat professionals binnen het sociaal domein in staat zijn om […]

6 mei 2021 Event Armoede Bijstand Kwaliteit professionals Schuldhulp Statushouders

Kwetsbaar maar niet kansloos

Marion Weijers en Chris Schwencke van het Nibud waren de gastsprekers tijdens het Inspiratievoorbeeld uit […]

6 mei 2021 Event Beroepscode Kwaliteit professionals Vereniging

Beroepsstatuut voor houvast en kracht

“Als je werkt in het publiek sociaal domein heb je nogal wat op je bordje: […]