Re-integratie

Help mee: verbetering uitwisseling matchinggegevens

Wat is er mooier dan dat werkzoekenden goed gematcht kunnen worden op vacatures? Dat je vraag en aanbod écht goed bij elkaar kunt brengen? Daarvoor is het programma Verbeteren Uitwisselen Matchingsgegevens (VUM) gestart. Gemeenten, SW-bedrijven, werkgevers, SZW, UWV, VNG, werknemers en leveranciers trekken hierin samen op. Het doel is dat van al deze partijen noodzakelijke gegevens worden vergaard en dat die op een juiste manier beschikbaar komen voor uitvoerders.

Klantreizen en Service Blueprints zijn hierbij onmisbaar. Van juni tot september 2020 houden SZW, UWV en VNG werksessies om deze Service Blueprints in kaart te brengen. SAM heeft toegezegd te helpen uitvoerders te benaderen om mee te helpen.

Jij bent nodig!

Uitvoerend professionals, jullie dus, zijn nodig omdat de techniek jullie ondersteunen en niet andersom. SZW, UWV en VNG willen met jullie het matchingsproces, de vacatures en het klantprofiel in beeld brengen. Jij kent de praktijk, jij weet wat werkt en wat niet werkt. We hebben jouw ervaring nodig om een klantreis te kunnen maken, een Service Blueprint in kaart te kunnen brengen of vast te stellen welke gegevens daarvoor nodig zijn. Jij kent, kortom, als geen ander de dagelijkse uitdagingen waar werkzoekenden en werkgevers voor staan.

Door coronacrisis nóg belangrijker

Vanwege het huidige effect van de coronacrisis op de arbeidsmarkt is een goed functionerende uitwisseling van gegevens nóg belangrijker geworden. Zonder VUM kan er geen brede uitwisseling plaatsvinden tussen bijvoorbeeld publieke diensten (UWV en gemeenten) en private (uitzendbureaus of recruiters).

Wat levert het je op?

  • Kennisverbreding: samenwerken met ketencollega’s en op jouw werkveld de diepte ingaan.
  • Netwerkverbreding: je leert door goede gesprekken collega’s van andere organisaties kennen.
  • Nieuwe inzichten: je gaat vanuit de perspectieven van de werkgever en de werkzoekende kijken.
  • Basis leggen onder VUM: je werkt mee aan de belangrijkste tak, de gegevensuitwisseling.

Alleen of samen meedoen

Zou je SZW, UWV en VNG willen helpen om deze klantreizen succesvol in kaart te brengen?

Graag! Je kunt jouw tijdsinvestering zelf bepalen. Een beschikbaarheid van 8 uur verdeeld over drie dagen zou het mooist zijn. Minder of meer mag ook. Je kunt deelnemen vanaf je eigen werkplek.

Nog meer doen? Trommel een aantal collega’s of ketenpartners op van wie jij denkt dat ze een goede bijdrage kunnen leveren aan dit proces. Voor hen geldt hetzelfde als het gaat om de tijdsinvestering.

Aanmelden of meer informatie opvragen kan via onno.willems@vng.nl.

Planning & Capaciteit

Door de coronacrisis ligt momenteel grote druk op gemeenten en andere organisaties. Om die reden wordt jullie inzet zo efficiënt mogelijk gemaakt. De planning voor de uitwerking van de bemiddeling is als volgt:

13 juli 2020 10.30–12.00 uur

Webinar met alle deelnemers (uitleggen van de aanpak en doel) – of op ander tijdstip online

Benodigde rollen: Alle genodigden van de sessies.

14 juli 2020 9.00–12.30 uur

Klantreissessie 1: Bijstandsgerechtigde heeft vacature gevonden die past bij zijn profiel en interesse.

Klantreissessie 2: Directeur van een technisch bedrijf, die vanuit MVO iemand in dienst wil nemen en intern wil opleiden.

Benodigde rollen: Werkzoekenden/ervaringsdeskundigen, Werkzoekenden begeleiders (Gemeente en UWV), Accountmanager Werkplein, Bedrijven en organisaties, eventueel iemand van gemeentelijk beleid op gebied van Werk en Inkomen, eventueel iemand van VNG op gebied van Werk en Inkomen.

16 juli 2020 9.00–12.30 uur

Klantreissessie 3: Jongere zonder startkwalificatie heeft een werkervaringsplek gezien die bij hem past en reageert op de vacature.

Klantreissessie 4: Eigenaar van een stoeterij heeft een werkervaringsplek.

Benodigde rollen: Werkzoekenden/ervaringsdeskundigen, Werkzoekenden begeleiders (Gemeente en UWV), Accountmanager Werkplein, Bedrijven en organisaties, eventueel iemand van gemeentelijk beleid op gebied van Werk en Inkomen, eventueel iemand van VNG op gebied van Werk en Inkomen.

20 juli 2020 9.00-12.30 uur

Klantreissessie 5: Alleenstaande moeder, statushouder, zoekt een parttime baan.

Klantreissessie 6: Directeur van een confectiebedrijf heeft mensen nodig, n.a.v. een grote order.

Benodigde rollen: Werkzoekenden/ervaringsdeskundigen, Werkzoekenden begeleiders (Gemeente en UWV), Accountmanager Werkplein, Bedrijven en organisaties, eventueel iemand van gemeentelijk beleid op gebied van Werk en Inkomen, eventueel iemand van VNG op gebied van Werk en Inkomen.

21 juli 2020 9.00-12.30 uur

Klantreissessie 7: zzp’er die door coronacrisis geen opdrachten meer heeft en op zoek is naar een passende baan.

Klantreissessie 8: Eigenaar van een postorderbedrijf dat direct mensen nodig heeft die direct aan de slag kunnen.

Benodigde rollen: Werkzoekenden/ervaringsdeskundigen, Werkzoekenden begeleiders (Gemeente en UWV), Accountmanager Werkplein, Bedrijven en organisaties, eventueel iemand van gemeentelijk beleid op gebied van Werk en Inkomen, eventueel iemand van VNG op gebied van Werk en Inkomen.

Nog wat achtergrondinformatie

Doelstelling VUM

VUM hanteert de Common Ground gedachte: Het doel van VUM is om gemeenten, UWV en andere (private) partijen in staat te stellen hun eigen gewenste applicatie in te zetten voor het matchen van kandidaten op vacatures. VUM zorgt ervoor dat vraag en aanbod elkaar vinden. Het maakt niet uit welk programma of welk werkpad hiervoor wordt ingezet. Natuurlijk moet de applicatie wel voldoen aan de VUM vereisten. Hiervoor realiseert het programma VUM de volgende vereisten:

  1. Eenduidige gegevens over profielen, vacatures en het matchingsproces zodat iedereen dezelfde definities hanteert van de gegevens die we gaan uitwisselen;
  2. De techniek die nodig is om deze gegevens uit te kunnen wisselen;
  3. Een afsprakenstelsel waar iedereen zich aan moet houden als zij de gegevens willen uitwisselen (denk bijvoorbeeld aan AVG, autorisatie, doelbinding, aansluitvereisten).

VUM is dus klaar wanneer softwareleveranciers in staat zijn applicaties te bouwen voor UWV, gemeenten en andere organisaties, op basis van bovenstaande vereisten.

Klantreizen en Service Blueprints

De klantreis maakt inzichtelijk wat de knelpunten en cruciale momenten zijn in het dienstverleningsproces vanuit het perspectief van de klant. De Service Blueprint methode gaat een stap verder en kijkt vanuit het gewenste dienstverleningsproces naar de gegevens en bijvoorbeeld het benodigde juridisch kader. Zowel klantreizen als Service Blueprints worden vanuit het perspectief van dienstverlener, werkgever en werkzoekende in kaart gebracht. Om dit uit te kunnen werken we met persona’s. Dit zijn waarheidsgetrouwe klanten en medewerkers die het dienstverleningsproces ervaren.

gerelateerde artikelen

9 december 2020 Coronacrisis Tozo

SAMendenk-groep Tozo: ‘Denk na over toekomst zzp’ers’

Zet zpp’ers in om mensen die een beroep doen op de Tozo beter te begeleiden. […]

11 november 2020 Coronacrisis Tozo

SAM in Tozo-overleg: Tozo-info tot 1 april 2021 beschikbaar

De nieuwste handreiking Tozo is verschenen. In deze 13e versie zijn verschillende wijzigingen opgenomen. Die […]

26 oktober 2020 Algemeen

Tijdelijke versoepeling bijstandsregels jongeren tot 27 jaar

Vandaag heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarin voor jongeren tot 27 jaar een […]