Event

Statushouders

Handreiking voor begeleiding van statushouders

Professionals bij gemeenten en maatschappelijke organisaties doen hun best om statushouders zo snel en duurzaam mogelijk te begeleiden naar werk. Daarvoor is nu een handreiking ontwikkeld waaraan SAM heeft bijgedragen.

Regioplan en het Verwey-Jonker Instituut hebben acht interventies onderzocht die gebruikt worden bij de arbeidstoeleiding van statushouders. Het resultaat van dat onderzoek is een bundeling van relevante kennis: een kennissynthese. Bovendien zijn de belangrijkste inzichten vertaald naar een handreiking. De kennissynthese zorgt ervoor dat gemeenten en andere organisaties nog meer evidence based kunnen werken. De handreiking helpt uitvoerend professionals en beleidsmakers om de begeleiding van statushouders te structureren en optimaal in te richten.

Tussen 2014 en 2019 kregen ongeveer 143.000 asielzoekers een verblijfsstatus in Nederland.

Deelname aan het arbeidsproces is belangrijk voor hun economische zelfredzaamheid, taalverwerving en integratie in Nederland. Gemeenten, stichtingen en maatschappelijke organisaties helpen statushouders om werk te vinden. Nora Kasmi, beleidsadviseur bij SAM, is blij dat acht verschillende interventies konden worden onderzocht. “Dit helpt professionals om hun dagelijkse werk met inburgeringsplichtige nieuwkomers en werkzoekende statushouders nog beter te doen.”

De kennissynthese en handreiking zijn mogelijk gemaakt met subsidie vanuit het ZonMw-programma ‘Vakkundig aan het Werk’.

gerelateerde artikelen

24 februari 2021 Event Tozo

SAM in Tozo-overleg: aanpassingen in Tozo-regeling door verlengde lockdown

Door de verlengde lockdown zijn er wat wijzigingen in de Tozo-regeling. SAM neemt deel aan […]

23 februari 2021 Event Simpel switchen

Webinar over switchen tussen dagbesteding en werk (Simpel Switchen)

Movisie en Stimulansz hebben een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het switchen tussen dagbesteding en vormen van werk: […]

23 februari 2021 Event Multiproblematiek

Maatwerk voor multiprobleemhuishoudens. Ook daar is een loket voor!

Soms zitten mensen zo klem tussen de regels van verschillende instanties en is de situatie […]