Event

Werk en inkomen

GEZOCHT: ervaren arbeidsbemiddelaars om nieuwe landelijke voorziening voor gegevensuitwisseling te toetsen

Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM) is een programma van het ministerie van SZW, VNG en UWV. Doel is om de uitwisseling van matchingsgegevens (profielen en vacatures) tussen bemiddelaars op de arbeidsmarkt te verbeteren, waardoor bemiddelaars nog meer en betere matches kunnen maken. Het programma is nu zover dat in de praktijk getoetst kan worden. Daarvoor worden ervaren arbeidsbemiddelaars gezocht.

In de ontwerpfase is steeds input opgehaald bij bemiddelaars, softwareleveranciers en andere arbeidsmarktpartners. Nu start de beproevingsfase, waarin de werking van VUM getoetst wordt in de praktijk. Voor deze praktijktoets wordt een eerste pilotversie van de gegevensuitwisseling gemaakt. Voor deze ontwikkeling is programma VUM op zoek naar bemiddelaars die kunnen toetsen of de gegevensuitwisseling zo ontwikkeld wordt dat deze goed aansluit bij de praktijk en de behoefte die bemiddelaars hebben.

Wie wordt gezocht?
VUM zoekt uitvoerders bij bemiddelorganisaties die:

  • Graag willen bijdragen aan de ontwikkeling van een landelijke oplossing voor de uitwisseling van gegevens;
  • Diepgaande kennis hebben van de uitvoering in het werkdomein;
  • Ervaring hebben in het begeleiden van werkzoekenden naar werk en/of in de begeleiding van werkgevers om specifieke vacatures in te vullen;
  • In staat zijn om boven de eigen werkzaamheden uit te stijgen en het grotere geheel te zien, ook buiten de eigen organisatie;

Wat ga je precies toetsen?
Om gegevens uit te kunnen wisselen, wordt vanuit VUM een uitwisselvoorziening ontwikkeld. Door hierop aan te sluiten (in 2022) kunnen bemiddelaars vanuit hun eigen systeem buiten de eigen organisatie geschikte werkzoekenden of vacatures vinden. Bij de stapsgewijze ontwikkeling van de gegevensuitwisseling komen praktische vragen naar boven. Deze vragen leggen we aan je voor. Daarnaast is het essentieel dat de uitwisseling aansluit bij de praktijk van de bemiddelaar. Dat het bemiddelaars goed ondersteunt in hun werk. We laten je de verschillende opleveringen zien om dit te beoordelen.

Hoeveel tijd kost het?
Je neemt deel aan een groep van uitvoerders van bemiddelorganisaties vanuit gemeenten, WSP’s, re-integratiebureaus en private bemiddelaars. De groep komt eens in de twee weken 1,5 uur bijeen. Vooralsnog online. Reken op een uur voorbereiding per bijeenkomst, om bijvoorbeeld toegestuurde vragen door te lezen.  We starten op korte termijn.

Meedoen?
Heb je interesse of heb je vragen? Stuur een mail naar Zehra Gül: zehra.gul@ictu.nl, dan neemt zij contact met je op. Alvast dank!

https://www.samenvoordeklant.nl/VUM

gerelateerde artikelen

20 april 2021 Event Bijstand Kwaliteit professionals Werk en inkomen

Professionele nabijheid: onmisbaar in het sociaal domein

Geef je op voor de leerkring voor klantmanagers! Wat werkt in het contact tussen deelnemer […]

12 april 2021 Event Kwaliteit professionals Toeleiding naar werk Vaardigheden

NIEUW! Lancering instroomprogramma startende klantmanager

Als nieuwe klantmanager wil je graag zo snel mogelijk zelfstandig aan de slag. Dit instroomprogramma […]

1 april 2021 Event Kwaliteit professionals Vaardigheden

Iedereen heeft recht op onderwijs

Jan Willem Poelma en Raymond Keuters van het REA college waren de gastsprekers tijdens het […]