Online workshop
Vaardigheden

Een goed besluit is een afgewogen besluit

Afgewogen-besluit-shutterstock_221433004.jpg 3 september

Klantmanagers, werkconsulenten, jobcoaches en andere uitvoerend professionals in het sociaal domein nemen iedere dag besluiten over hoe ze burgers ondersteunen en begeleiden. Die beslissingen neemt ieder voor zich weer op een andere manier, is vaak gebaseerd op intuïtie maar vooral ook op ervaring en kennis.

In deze workshop bekijken we aan de hand van casussen welke factoren invloed hebben op de besluiten die jij als klantmanager, casemanager of -adviseur neemt. Je kunt hierbij denken aan een voorkeur voor bepaalde cliënten, expertise en waarden van jou als professional zelf of van de organisatie, de opdracht die moet worden uitgevoerd, maar ook maatschappelijke ontwikkelingen en de aanwezige kennis. 

Het komt erop neer dat al deze factoren bij een goede weging terugkomen. Toch blijkt in de praktijk dat verschillende factoren met elkaar kunnen botsen als je als professional met dilemma’s te maken krijgen. 

Een voorbeeld? 

  • In overleg met een burger kun je tot de beslissing komen dat een begeleidingstraject langer zou moeten duren, maar het beleid van je organisatie is erop gericht om het traject zo snel mogelijk af te sluiten. 
  • Of jij hebt het gevoel dat een burger echt wel de waarheid vertelt, maar je moet toch op verschillende manieren controleren. 

Als je bewust stilstaat bij de afwegingen die je maakt – zeker bij dilemma’s die terugkeren – kun je jouw beslissingen versterken. Jouw team kan beter een gezamenlijke visie vormen en ook het gesprek aangaan met managers en beleidsmakers. 

De workshop is een combinatie van kennisdeling en actieve werkvormen aan de hand van een casus.

Voorbereiding:  wat is een terugkerend dilemma in het werk van jou en jouw collega’s, waarover het lastig besluiten is?  

Voor wie

Gemeentelijke professionals, zoals klantmanagers en jobcoaches, die meer willen weten over dit onderwerp en/of in de dagelijkse praktijk tegen lastige beslissingen aanlopen.

Door wie

Mariël van Pelt is senior adviseur bij Movisie en hoofddocent bij de Master Sociaal Werk van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Evert van Rest. Evert is trainer en adviseur bij Movisie. Mariël en Evert werken in het team Lerend professionaliseren van Movisie en doen onderzoek naar professionele besluitvorming

Kosten

Deelname aan de workshop is gratis, maar er geldt een no-show-regeling van € 75,00 (exclusief btw). Afmelden kan kosteloos tot 3 werkdagen voorafgaand aan de workshop. Een vervanger sturen is altijd mogelijk, laat dit wel tijdig weten.

Onze nieuwsservice

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en ontvang de agendaservice.