nieuws

Enquête: wat vind jij van een lerend netwerk?

Samen met de gemeenten Almere, Enschede, Nijmegen, Leiden, Rotterdam en Amsterdam zijn binnen het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA allerlei effectieve en kansrijke lessen verzameld om mensen met een migratieachtergrond te begeleiden naar (vrijwilligers)werk of meer te laten participeren.

Wat vind jij van een lerend netwerk?
VIA zou hier graag op voortbouwen en deze lessen verspreiden en aanvullen. Bijvoorbeeld via een lerend netwerk waarin partijen kennis kunnen borgen en verdiepen. En waar (praktische) tips en werkwijzen voor zowel beleid als uitvoering kunnen worden uitgewisseld.

Heb je 5 minuten?
Met enkele meerkeuzevragen (invultijd maximaal 5 minuten) kun je aangeven of je behoefte hebt aan een dergelijk lerend netwerk. Wil je dat doen vóór vrijdag 21 januari? Dat kan via deze link.

Dit las je al eerder over Werkagenda VIA op onze site.

 

VIA richt zich op het verkleinen van de achterstanden op de arbeidsmarkt van mensen met een migratieachtergrond en op het creëren van gelijke kansen van deze groep. Een actueel thema, getuige ook weer de laatste CBS-cijfers van 2021. Hieruit blijkt onder meer dat afgelopen maand enkele duizenden bijstandsgerechtigden zijn uitgestroomd, waarvan slechts enkele honderden bijstandsgerechtigden met een niet-westerse migratieachtergrond. En dit terwijl deze laatste groep 51,4% van de populatie in de bijstand uitmaakt.  

gerelateerde artikelen

27 januari

UAF helpt bij inburgering

De nieuwe taken en verantwoordelijkheden onder de nieuwe Wet inburgering zijn talrijk. Alle hulp is […]

26 januari

SAM is jarig!

Onze beroepsvereniging bestaat 10 jaar. Yeeh!! Een prachtige aanleiding om er een feestelijk, opbeurend en […]

25 januari

Professionele buikpijn omzetten in actie

in Maatwerkplaatsen Maatwerkplaatsen rukken op. En dat kan ons als professionals in het publiek sociaal […]