nieuws

Dit vindt SAM

Maatwerk is een van de meest actuele thema’s in het werk van uitvoerend professionals. Daarom heeft SAM zich daar de afgelopen maanden in verdiept. Samen met leden en talloze andere deskundigen. Het resultaat: een zienswijze op basis waarvan we bestaande wetgeving onder de loep nemen en nieuwe wetgeving helpen maken. Want wie weet beter waar bestaande regels tekortschieten of knellen dan degenen die er dagelijks mee werken?

Meteen naar de zienswijze.

De klant centraal stellen, maatwerk leveren, het klinkt allemaal logisch. Totdat je als professional iemand echt probeert te helpen en samen met de inwoner tegen regels – en muren – oploopt. Als beroepsvereniging oefent SAM namens alle professionals in het publiek sociaal domein invloed uit om wetten en regels te verbeteren. Om professionals te helpen balans te vinden tussen hun ondersteunende en handhavende rol in een werkpraktijk die continu verandert.

In gesprek blijven
We blijven daarom over dit thema als SAM-professionals met elkaar in gesprek, onder meer in de SAMendenkgroep Maatwerk; over veranderingen in wetgeving en vormgeving van de uitvoering. Uit die groep kwam bijvoorbeeld de aanvulling dat er te weinig bijscholing is over de wettelijke ruimte die je hebt om maatwerk te bieden. En we praten uiteraard met (vertegenwoordigers van) inwoners. Omdat wij naast hen willen staan en binnen de mogelijkheden die we hebben, de best mogelijke bestaanszekerheid en (arbeids)participatie willen bieden.

Veel dank!
Deze zienswijze is tot stand gekomen door verschillende online sessies met professionals binnen en buiten gemeenten en met talloze experts. Ook hebben we als SAM meegedaan aan rondetafelgesprekken van het ministerie van SZW en bijeenkomsten in het werkveld. SAM bedankt iedereen die de afgelopen maanden heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze visie. Dank voor alle discussies en waardevolle bijdragen. Blijf er vooral mee komen. Deze zienswijze is een ‘levend’ document.

Praat mee!
Wil je met SAM meepraten over maatwerk? Neem dan contact op met SAM’s projectleider Maatwerk Branko Hagen via branko.hagen@sam.nl.

Hier vind je de zienswijze van SAM op maatwerk.

In de zienswijze formuleren we ons antwoord op een aantal belangrijke vragen:                                                                    

  • Wat is maatwerk?                          
  • Welke hindernissen komen we tegen?                          
  • Wat zijn de gevolgen?                        
  • Wat kunnen we zelf doen om beter maatwerk te bieden?
  • Wat moet er met de Participatiewet gebeuren?                                

gerelateerde artikelen

6 december

Webinar Inzichten in ideale dienstverlening werk, inkomen, schulden en inburgering

Hoe ziet de ideale gemeentelijke dienstverlening eruit vanuit de inwoner? En wat vraagt dat van […]

1 december

Wet Banenafspraak: samen de knelpunten te lijf

De Wet Banenafspraak is alweer 7 jaar onder ons. Toch ervaren we nog verschillende knelpunten […]

26 november

‘Betrek uitvoering bij beleidsontwikkeling’

Over inclusieve re-integratie Wat is er nodig om meer aandacht te krijgen voor Gelijke Kansen […]