Event

Vereniging

Directeuren: NVVK en SAM trekken samen op

Juist nu, in deze coronacrisis, is samenwerken en van elkaar leren nog belangrijker. Dat zeggen Geert van Dijk (directeur NVVK) en Ido van der Meulen (directeur SAM) bij de lancering van SAM, beroepsvereniging voor uitvoerders in het publieke sociaal domein. Dat nu schulddienstverleners ook tot deze doelgroep behoren, is dan ook niet verrassend.

Platform

Geert: ‘Het is mooi dat SAM er is. De medewerkers van onze leden hebben zeker behoefte aan een platform waar ze zichzelf op allerlei vlakken – inhoud van het vak, maar ook benadering van klanten – kunnen ontwikkelen. De verbinding met andere terreinen op het sociaal domein is vanzelfsprekend ook van belang. Integraal werken in het sociaal domein is voor de schulddienstverlening essentieel.’

Flexibel

Ido vult aan: ‘We komen precies op het juiste moment. Op dit moment wordt nog meer van uitvoerders gevraagd omdat zich nu andere burgers dan gebruikelijk zich aandienen. Wij als SAM bieden veel ondersteuning hoe uitvoerders hiermee om kunnen gaan. Je ziet dat dat aanbod zeer wordt gewaardeerd. Uitvoerders onderscheiden zich door een brede blik te houden.’

Profijt

Geert: ‘Wat er gebeurt, is dat het vak van schulddienstverlener zich ontwikkelt. Van meer financieel-technisch naar ook de gedragskant. Hoe bereik je mensen met de juiste interventies? Hoe regel je niet alleen het oplossen van schulden, maar zorg je er ook voor dat er voor de hulpvrager perspectief is op een schuldenvrije toekomst? Er komen steeds meer opleidingen die op het vak schuldhulpverlening zijn gericht. Ook mensen die dit vak al jaren uitoefenen hebben behoefte aan scholing, training en intervisie die weer bij SAM is te volgen. Onze leden zullen straks zien dat ze heel veel profijt hebben van die impuls tot professionaliteit. Je onderscheidt je op de markt!’

Kwaliteitsregister

Ido: ‘Dat onderscheiden kan straks nog sterker in het kwaliteitsregister. Daarin kunnen alle beroepsgroepen uit het publieke sociaal domein zich melden. Het is niet verplicht, maar als je je aanmeldt, word je wel geacht je vakgebied – je eigen portfolio – bij te houden en je te ontwikkelen. Voor medewerkers is dat prettig, maar ook voor werkgevers, want ook zij laten zien over kundig personeel te beschikken.’

Geert en Ido benadrukken dat het schulddienstverleners vrij staat om zich aan te melden bij SAM: ‘Niets is verplicht, maar als je je wilt professionaliseren dan moet je eigenlijk de boot niet missen’.

gerelateerde artikelen

10 juni 2021 Event Bijstand Participatiewet Schuldhulp Werk en inkomen

Gratis online webinar: Laat verrekenen geen beperking zijn

In Nederland hebben 200.000 mensen met een arbeidsbeperking te maken met negatieve gevolgen van de […]

8 juni 2021 Event Inburgering Statushouders

Betere onderwijskansen voor statushouders: waar moet je dan op letten?

De meeste statushouders die een opleiding volgen, stromen naar het mbo. Het overgrote deel van […]

7 juni 2021 Event Re-integratie

Kabinet maakt 18 mln vrij voor re-integratie van mensen met psychische problemen

Werk als medicijn. Dat is het uitgangspunt van de re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) […]