nieuws

Denk je mee over inburgering?

We beginnen weer met de SAMendenkgroep Inburgering! Nog een paar maanden en dan starten de gemeenten met de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Zijn ze er klaar voor? Wat moet er nog geregeld worden? Wat heb jij als professional nodig om je werk goed uit te kunnen voeren? Wat mis je op het gebied van professionalisering en vakmanschap? Deze en andere vragen komen aan bod in de SAMendenkgroep.

Met de SAMendenkgroep gaan we dieper in op het onderwerp Inburgering, we vormen onze opinie over het uitvoeren van de nieuwe regels en bedenken welke voorwaarden nodig zijn voor de dagelijkse praktijk.

“Een SAMendenkgroep focust zich op maatschappelijke en politieke problemen en formuleert adviezen over mogelijke oplossingen voor de uitvoering publiek sociaal domein.”

Op 7 oktober van 14.00 tot 15.30 uur is er weer een SAMendenkgroep gepland

Wil jij meedenken? Laat dat dan even weten aan nora.kasmi@sam.nl.

gerelateerde artikelen

14 oktober

Gelijke kansen in werk: hoe zorgen we daarvoor?

Op maandag 15 november is de online slotbijeenkomst Gelijke Kansen en Non-Discriminatie (GKND) van het […]

13 oktober

Hartheidsclausule

Maandag, vijfentwintig september tweeduizendzestien, vijf voor tien. Nog vijf minuten tot het einde van het […]

13 oktober

Nog steeds zorgen om de Onderwijsroute in de nieuwe Wet Inburgering

Vorige week werd duidelijk dat er nog steeds reden is tot zorg over het onderwijs […]