Event

Vereniging

BvK is SAM geworden

De BvK heeft een gigantische ontwikkeling doorgemaakt. We zetten in op een veel grotere doelgroep, richten ons op professionalisering van alle uitvoerders én werken aan een sterkere positie voor de uitvoerders in het beleid. Tijd voor een nieuwe naam en uitstraling. Vanaf maandag 25 mei 2020 heten we SAM, de beroepsvereniging voor uitvoerders in het publieke sociaal domein.

Eén beroepsvereniging

SAM is geen afkorting maar een naam. De beroepsvereniging heet SAM. De eerste drie letters vormen ook nog het eerste deel van ‘samen’: samen werken, samen leren, samen ontwikkelen en samenleving. Uitgangspunt van de nieuwe naam én beroepsvereniging is dat álle uitvoerders samen het juiste doen voor de bestaanszekerheid en het welzijn van burgers. Integraal werken binnen en tussen domeinen staat voorop. Daarom is het belangrijk dat de verschillende specialisten elkaar weten te vinden in één beroepsvereniging.

gerelateerde artikelen

10 juni 2021 Event Bijstand Participatiewet Schuldhulp Werk en inkomen

Gratis online webinar: Laat verrekenen geen beperking zijn

In Nederland hebben 200.000 mensen met een arbeidsbeperking te maken met negatieve gevolgen van de […]

8 juni 2021 Event Inburgering Statushouders

Betere onderwijskansen voor statushouders: waar moet je dan op letten?

De meeste statushouders die een opleiding volgen, stromen naar het mbo. Het overgrote deel van […]

7 juni 2021 Event Re-integratie

Kabinet maakt 18 mln vrij voor re-integratie van mensen met psychische problemen

Werk als medicijn. Dat is het uitgangspunt van de re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) […]