Discussiebijeenkomst
Beroepscode

2: Rechtmatigheid en rechtvaardigheid

beroepscode.jpg 24 juni

In een beroepscode beschrijft een beroepsgroep de centrale waarden en normen van de eigen praktijk voor en door professionals. De voorloper van SAM (de BvK) heeft al in 2017 een aanzet gemaakt voor een beroepscode. Het afgelopen jaar is hier een versnelling in gekomen. Inmiddels ligt er een concept beroepscode.

Daarmee is de kous niet af.

De normen van uitvoerend professionals zijn jullie normen. Het betekent dat jullie een belangrijke inbreng hebben in de definitieve code. Dat kan door deel te nemen aan een vijf discussiebijeenkomsten. De tweede online bijeenkomst gaat over Rechtmatigheid en rechtvaardigheid.

Rechtmatigheid hangt sterk samen met (sociale) rechtvaardigheid, maar er zijn verschillen tussen deze twee. Wat betekenen die verschillen voor de praktijk van de uitvoerder? En wat betekenen ze voor de ethische normen van het beroep?

Voorbeeld: Een burger heeft recht op bepaalde ondersteuning, maar heeft het geld niet echt nodig. Wat doe je dan?

Klik: Meer informatie over de beroepscode

Onze nieuwsservice

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en ontvang de agendaservice.