Discussiebijeenkomst
Beroepscode

4: Privacy-aspecten

beroepscode.jpg 29 juni

In een beroepscode beschrijft een beroepsgroep de centrale waarden en normen van de eigen praktijk voor en door professionals. De voorloper van SAM (de BvK) heeft al in 2017 een aanzet gemaakt voor een beroepscode. Het afgelopen jaar is hier een versnelling in gekomen. Inmiddels ligt er een concept beroepscode.

Daarmee is de kous niet af.

De normen van uitvoerend professionals zijn jullie normen. Het betekent dat jullie een belangrijke inbreng hebben in de definitieve code. Dat kan door deel te nemen aan een vijf discussiebijeenkomsten. De vierde online bijeenkomst gaat over Privacy-aspecten.

Om je werk goed te kunnen doen heb je informatie nodig van en over burgers die bij je aankloppen. Er is wetgeving, de AVG, maar die speelt niet alleen een rol. De manier waarop je informatie vraagt, hoe je ermee omgaat en het vertrouwen dat mensen in je stellen, zijn aspecten die minstens zo belangrijk zijn. In de beroepscode is privacy dus een ontzettend belangrijk thema. Laat horen wat je ervan vindt.

Voorbeeld: Een burger vertelt je in vertrouwen dat zij wel eens illegaal wiet heeft verkocht omdat ze anders niet rond kan komen. Deze vrouw zit wel al heel ver in een traject om aan het werk te gaan, maar de illegale handeling kán niet. Hoe weeg je vertrouwen, die informatie en een mogelijke succesvolle bemiddeling af tegen wetsovertreding?

Klik: Meer informatie over de beroepscode

Onze nieuwsservice

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en ontvang de agendaservice.