Discussiebijeenkomst
Beroepscode

1: Missie en centrale waarden

beroepscode.jpg 22 juni

In een beroepscode beschrijft een beroepsgroep de centrale waarden en normen van de eigen praktijk voor en door professionals. De voorloper van SAM (de BvK) heeft al in 2017 een aanzet gemaakt voor een beroepscode. Het afgelopen jaar is hier een versnelling in gekomen. Inmiddels ligt er een concept beroepscode.

Daarmee is de kous niet af.

De normen van uitvoerend professionals zijn jullie normen. Het betekent dat jullie een belangrijke inbreng hebben in de definitieve code. Dat kan door deel te nemen aan een vijf discussiebijeenkomsten. De eerste online bijeenkomst gaat over Missie en centrale waarden.

Wat is de missie van het beroep? Met andere woorden: wie ben je, wat doe je en wat wil je bereiken? Moet of wil je hier veranderingen in aanbrengen? Voor wie doe jij je werk en welke waarden streef je hierbij na? En welke rol spelen wet- en regelgeving hierin of zouden hierin moeten spelen?

Voorbeeld: Je wilt een gezin verder helpen, maar je loopt tegen de grenzen van wetgeving aan. Accepteer je dat? Of zoek je wegen om toch te helpen?

Klik: Meer informatie over de beroepscode

Onze nieuwsservice

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en ontvang de agendaservice.