Discussiebijeenkomst
Beroepscode

5: Handelingsvrijheid en autonomie

beroepscode.jpg 2 juli

In een beroepscode beschrijft een beroepsgroep de centrale waarden en normen van de eigen praktijk voor en door professionals. De voorloper van SAM (de BvK) heeft al in 2017 een aanzet gemaakt voor een beroepscode. Het afgelopen jaar is hier een versnelling in gekomen. Inmiddels ligt er een concept beroepscode.

Daarmee is de kous niet af.

De normen van uitvoerend professionals zijn jullie normen. Het betekent dat jullie een belangrijke inbreng hebben in de definitieve code. Dat kan door deel te nemen aan een vijf discussiebijeenkomsten. De vijfde online bijeenkomst gaat over Handelingsvrijheid en autonomie.

Elke uitvoerder heeft een zekere handelingsvrijheid binnen de methode of procedures die worden gevolgd. Als de wetgever, beleidsmaker of werkgever vindt dat een procedure moet volgen, maar jij vindt dat zelf niet doelmatig, wat doe je dan? Een beroepscode helpt je om je te ondersteunen bij het nemen én verantwoorden van de ruimte die je neemt.

Voorbeeld: Er zijn strikte richtlijnen dat élke bijstandsgerechtigde meteen aan het werk gezet moet worden. Jij ziet dat het werk dat wordt aangeboden de burger die op jou een beroep doet, compleet onderuit zou halen. Je ziet wel een kans om binnen maximaal zes weken die persoon naar zinvol werk te begeleiden. Vind je dat je die ruimte moet nemen?

Klik: Meer informatie over de beroepscode

Onze nieuwsservice

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en ontvang de agendaservice.