Discussiebijeenkomst
Beroepscode

3: Doelmatigheid: wiens doelen?

beroepscode.jpg 25 juni

In een beroepscode beschrijft een beroepsgroep de centrale waarden en normen van de eigen praktijk voor en door professionals. De voorloper van SAM (de BvK) heeft al in 2017 een aanzet gemaakt voor een beroepscode. Het afgelopen jaar is hier een versnelling in gekomen. Inmiddels ligt er een concept beroepscode.

Daarmee is de kous niet af.

De normen van uitvoerend professionals zijn jullie normen. Het betekent dat jullie een belangrijke inbreng hebben in de definitieve code. Dat kan door deel te nemen aan een vijf discussiebijeenkomsten. De derde online bijeenkomst gaat over Doelmatigheid: wiens doelen?

Doelmatigheid lijkt altijd logisch te verklaren, maar is dat ook zo? Wie of wat bepaalt wat het doel is? Hoe kan je weten dat je doelmatig hebt gehandeld als je de uitkomsten nog niet kent? En stel, jouw aanpak ‘mislukt’. Zegt dat iets over de doelmatigheid van jouw handelen?

Voorbeeld: Je ziet dat de moeilijkheden met de kinderen in een gezin erg belemmerend zijn voor de ouders om aan het werk te blijven. In overleg met het gezin leg je contact met jeugdzorg, maar de problemen worden groter. Is er dan iets fout gegaan in jouw handelen?

Klik: Meer informatie over de beroepscode

Onze nieuwsservice

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en ontvang de agendaservice.