nieuws

‘Betrek uitvoering bij beleidsontwikkeling’

Over inclusieve re-integratie

Wat is er nodig om meer aandacht te krijgen voor Gelijke Kansen en Non-Discriminatie (GKND) op de arbeidsmarkt? De afgelopen jaren is daar, met behulp van het Europees Sociaal Fonds (ESF), hard aan gewerkt. In het digitale magazine On the Spot  lees je wat er allemaal geleerd en ontwikkeld is. Nora Kasmi, beleidsadviseur bij SAM, was een van de gasten bij de slotbijeenkomst op 15 november. Dit was haar verhaal:

“Als beroepsvereniging voor uitvoerders in het publieke sociaal domein merken wij dat klantmanagers het fijn vinden om over hun werk te praten. Ook weten ze goed aan te geven wat zij nodig hebben. Zij geven steeds dezelfde boodschap af: om tot beleidsontwikkeling te komen heb je ons óók nodig. Net als de inwoners zelf overigens. Dan weet je namelijk dat jouw beleid ook echt uitvoerbaar is. Sta je te ver van de praktijk af, dan zal het niet lukken om de juiste interventies te bedenken.

Rugdekking
Tegelijkertijd geven klantmanagers aan dat zij – als het gaat om gelijke kansen en non-discriminatie – meer rugdekking nodig hebben van het management. Zij ervaren dat dit nu nog te weinig gebeurt. Het is een gevoelig onderwerp en het kost tijd om dit goed aan de orde te stellen, en je moet hier ook voor openstaan. Dat begint met naar elkaar luisteren, zonder oordelen. En soms ook accepteren: met deze werkgever gaat het echt niet lukken.

Beroepsopdracht
Ten slotte denk ik dat voor klantmanagers geldt dat een open houding belangrijk is. Als professional heb je een beroepsopdracht. In dit geval is dat om de persoon tegenover jou, ongeacht wie dat is, op de juiste manier te begeleiden en te ondersteunen richting werk of participatie. Wat je daar persoonlijk van vindt, dat doet er niet toe.

Knetteren
Al met al is er best veel werk aan de winkel om institutionele discriminatie aan te pakken. Dat kan heel onveilig voelen en daarvoor moet je ook steeds in gesprek blijven met elkaar. Een gesprek mag af en toe ook knetteren. Vanuit SAM kunnen wij de gesprekken faciliteren en begeleiden. Deze gesprekken moet je met elkaar voeren. Van bestuurder tot inwoner. Wij proberen uiteraard die gesprekken zo goed en veilig mogelijk te houden. Het is goed om dit te doen met mensen buiten de eigen organisatie. Zo kom je ook tot andere inzichten en kan je van elkaar leren.”

In het magazine vind je nog veel meer informatie.

En hier vind je de slotbijeenkomst. Om even rustig terug te kijken.

gerelateerde artikelen

27 januari

UAF helpt bij inburgering

De nieuwe taken en verantwoordelijkheden onder de nieuwe Wet inburgering zijn talrijk. Alle hulp is […]

26 januari

SAM is jarig!

Onze beroepsvereniging bestaat 10 jaar. Yeeh!! Een prachtige aanleiding om er een feestelijk, opbeurend en […]

25 januari

Professionele buikpijn omzetten in actie

in Maatwerkplaatsen Maatwerkplaatsen rukken op. En dat kan ons als professionals in het publiek sociaal […]