nieuws

Ben jij zichtbaar genoeg als professional?

Zichtbaar zijn. Jezelf, de groep professionals en het vak zichtbaar maken, om daarmee de erkenning en positie te krijgen en te houden die we verdienen. Dat is het thema van de BvK (voorloper van SAM) in 2019.

Die zichtbaarheid betekent dat jij als professional laat zien waar het in de dagelijkse praktijk om gaat. Dat je met passie vertelt wat je meemaakt en wat je betekent voor burgers. Maar ook dat je open bent en de dilemma’s benoemt die zich in de dagelijkse praktijk voordoen. Dat je blijft onderzoeken hoe je je werk kunt verbeteren en leren van de fouten die je maakt.

Je kunt je daarbij gesteund voelen door staatssecretaris van Ark. Zij benadrukte op het BvK-congres dat professionals zoals klantmanagers, schulddienstverleners, re-integratiecoaches, inburgeringbegeleiders en (jeugd- en wmo-)consulenten de ruimte die de wet biedt ook echt moeten gebruiken. ‘Ik wil dat jullie je gedekt weten door management en bestuur, ook op de momenten dat het fout gaat. Dat zal ik zelf als staatssecretaris ook doen.’

Zichtbaarheid is ook: dat je voor jezelf en anderen zichtbaar maakt wat je kunt en wilt in je werk. Als je expertise en interesse uitdraagt, kan de BvK je op grond daarvan ook in contact brengen met partijen die professionals willen betrekken bij onderzoek en beleid op je vakgebied. Daarmee kan je direct bijdragen aan de doorontwikkeling van ons vak!

gerelateerde artikelen

14 oktober

Gelijke kansen in werk: hoe zorgen we daarvoor?

Op maandag 15 november is de online slotbijeenkomst Gelijke Kansen en Non-Discriminatie (GKND) van het […]

13 oktober

Hartheidsclausule

Maandag, vijfentwintig september tweeduizendzestien, vijf voor tien. Nog vijf minuten tot het einde van het […]

13 oktober

Nog steeds zorgen om de Onderwijsroute in de nieuwe Wet Inburgering

Vorige week werd duidelijk dat er nog steeds reden is tot zorg over het onderwijs […]