Algemeen

SAM Algemene Ledenvergadering (ALV)

De leden hebben een sterke stem bij SAM. Maak van de mogelijkheid gebruik om in te spreken. De ALV vindt twee keer per jaar plaats: een keer in het voorjaar en een keer in het najaar.