Nieuws
Algemeen

Simpel Switchen: nodig om mensen sneller in beweging te krijgen

Simpel Switchen

Simpel Switchen in de participatieketen is nodig om mensen sneller in beweging te krijgen. Nu durven mensen vaak de stap naar werk niet te maken, bijvoorbeeld uit angst om toeslagen kwijt te raken.

Simpel Switchen bestaat uit meerdere sporen. BvK draagt samen met Stimulansz bij aan spoor 4 over continuïteit in begeleiding en meer integrale ondersteuning. De Omgekeerde toets speelt daarbij een belangrijke rol als manier om uit te gaan van de leefwereld van de klant. Daarvoor moeten vaak wel knelpunten in de systeemwereld opgelost worden. Bovendien spelen de eigen normen en waarden van individuele professionals een grote rol, maar professionals zouden meer rekening moeten houden met de kernwaarden van de gemeente waarvoor ze werken.

Tijdens de bijeenkomst bij RSD de Liemers zijn we daarover met een groep professionals uit diverse gemeenten en uiteenlopende disciplines met elkaar in gesprek gegaan. We bespraken enkele casussen. Bij het toepassen van de Omgekeerde toets ga je automatisch breder kijken door van het doel uit te gaan. Je komt dan vanuit de Participatiewet sneller uit bij de andere wetten: Wmo, Jeugdwet, Leerplicht en Schuldhulpverlening. Dat maakt dat je eerder en intensiever contact krijgt met je collega’s. Iedereen kijkt vanuit zijn eigen achtergrond. Dat is leuk en leerzaam.

In de toekomst komen er meer bijeenkomsten Simpel Switchen. Houd de agenda in de gaten.

Verslag: Rob Schrijen

Onze nieuwsservice

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en ontvang de agendaservice.