Nieuws
Tozo

SAMenDenken over Tozo, inburgering en inclusie

SAMenDenken-inhoud-shutterstock_219255901.jpg

Houd jij je bezig met de Tozo? Ben jij gespecialiseerd in inburgering? Of richt jij je op diversiteit, inclusie en gelijke kansen? Wil je graag meepraten over het (toekomstig) beleid of nieuwe regelgeving? Laat het ons weten! We nodigen je dan uit om een SAMenDenker te worden over een van deze thema's.

Ervaring uitvoerders belangrijk

SAM deelt regelmatig de inbreng van uitvoerders (zoals klantmanagers, werk/inkomen-adviseurs, schuldhulpverleners, Wmo- of jeugdzorgconsulenten) met politici, ministeries, bestuurders en beleidsmakers. Het is ongelooflijk belangrijk dat we ontwikkeling rondom wet- en regelgeving goed volgen en daar op tijd onze visie op geven. Uiteraard vanuit de ervaringen van uitvoerders. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat wetsvoorstellen of plannen voor regelgeving misschien worden aangepast. Uitvoerders weten immers het beste of bepaalde maatregelen wel of niet werken in de praktijk.

Waar moet je aan denken?

Wat zijn de knelpunten voor de invoering van de Wet Inburgering 2021? Is de vermogenstoets voor de Tozo (invoering waarschijnlijk 1 april 2021) wel uitvoerbaar? En wat gebeurt er met de mensen die nu Tozo krijgen en straks misschien van de BBZ gebruik moeten maken? Is aan die overstap gedacht? Hoe zorgen voor diversiteit op de werkvloer, zodat iedereen gelijke kansen krijgt? Denk daarbij aan iedereen die een (grote) afstand heeft tot de arbeidsmarkt of voor wie er drempels zijn bij het vinden van een baan, zoals mensen met een beperking of met een andere culturele achtergrond, met een lage opleiding of taalachterstand.

Ik wil meedoen

Wil je je aanmelden als SAMenDenker? Mail dan naar nora.kasmi@sam.nl met in de onderwerpregel 'SAMenDenken' en het onderwerp waarover je mee wilt denken en praten.

Onze nieuwsservice

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en ontvang de agendaservice.