Nieuws
Vereniging

SAM zoekt een voorzitter: tijd om bestuur compleet te maken

voorzitter-sam-4_639747535kopie.jpg

SAM is er! En SAM heeft ruimte voor een nieuwe voorzitter.
Met de verandering van de BvK in SAM (mei 2020) is ook het bestuur uitgebreid en zijn er wat verschuivingen in taken geweest. De huidige voorzitter neemt deze taak momenteel waar. Nu SAM er is, is het ook tijd om deze functie definitief te vervullen.

SAM, de vereniging

SAM is de beroepsvereniging voor en door uitvoerders in het publieke sociaal domein. SAM wil een brede doelgroep bereiken: klantmanagers, consulenten inkomen, re-integratiebegeleiders, schuldhulpverleners, consulenten Wmo/Jeugd, jobcoaches, participatie-adviseurs en andere uitvoerders.
Wij zijn allemaal SAM: elke dag weer doen we het juiste voor de bestaanszekerheid en het welzijn van burgers. Dat is geen gemakkelijk werk.
SAM verbindt alle uitvoerders in het publieke sociaal domein: we staan samen voor een sterkere positie van de uitvoerders.

SAM en ontwikkelen

Uitvoerders in het sociaal domein willen vooroplopen in de ontwikkelingen van het vak en nemen collega’s daarin mee. Binnen SAM en daarbuiten worden mogelijkheden om verder te groeien als professional ontdekt. SAM is de ontmoetingsplek om ervaringen en kennis uit de praktijk te kunnen uitwisselen. Binnen SAM bouwen uitvoerders samen het vak van de toekomst.

SAM en doen

SAM ondersteunt de leden met activiteiten en het ontsluiten van vakkennis, zodat onze leden die kunnen toepassen in de praktijk en het beste uit zichzelf kunnen halen. Onze inzichten over het vak delen we met bestuurders, politici en media. Daarmee is SAM de spreekbuis namens de beroepsgroep, ook in samenwerking met partners.

SAM-bestuur

Het bestuur van SAM is verantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging, stelt de strategische koers vast, bepaalt de lobbystrategie en houdt toezicht op de bedrijfsvoering van het verenigingsbureau ofwel het SAM-team. Het SAM-team op het verenigingsbureau ondersteunt het SAM-bestuur.
Het bestuur is opgebouwd uit betrokken leden en uit extern betrokkenen. De leden dragen de vereniging en nemen een leidende rol in bij verschillende activiteiten van SAM. De extern betrokkenen brengen relevante maatschappelijke ervaring én een netwerk in.
SAM streeft naar een evenwichtig samengesteld bestuur en let daarbij op een gelijke verdeling over regio’s en diversiteit in leeftijd, geslacht en afkomst. Ook spelen persoonlijke kwaliteiten, netwerk, specifieke deskundigheid voor de afzonderlijke profielen en een evenredige verdeling van inhoudelijke velden van het publieke sociaal domein een belangrijke rol.
Het SAM-bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar.

SAM vraagt van de voorzitter

De SAM-voorzitter beschikt over een aantal specifieke kwaliteiten en kenmerken, of heeft de ambitie deze zich eigen te maken:

 • je kunt het boegbeeld zijn voor de leden van SAM, zowel intern als extern;
 • je hebt de vaardigheden om namens SAM te spreken in de media, in gesprekken met politieke vertegenwoordigers, andere beslissers en stakeholders;
 • je hebt goede communicatieve vaardigheden, spreekt gemakkelijk en met gezag in het openbaar;
 • je werkt of hebt gewerkt als uitvoerder in het publieke sociaal domein, bijvoorbeeld als klantmanager, schuldhulpverlener, re-integratiebegeleider, Wmo-consulent, jobcoach of in een andere functie in de uitvoering en hebt (nog altijd) grote affiniteit met de (publieke) uitvoeringspraktijk in het sociaal domein;
 • je hebt een actief (landelijk) netwerk binnen het sociaal domein en alle terreinen die daarmee samenhangen en je kunt dit verbreden;
 • je hebt inzicht in en visie op belangrijke onderwerpen in de samenleving, het beroep en op de ontwikkeling(en) ervan;
 • je kunt snel schakelen, bent creatief en hebt ondernemerschap;
 • je kunt richting geven aan strategische onderwerpen of thema’s;
 • je hebt toegang tot actuele informatie;
 • je kunt een versnelling geven aan het sterker maken van het vak, de professionalisering van alle uitvoerders en je eigen professionalisering;
 • je wilt trekker zijn binnen de vereniging;
 • je wilt graag in het SAM-bestuur samenwerken als team.
 • je bent bereid om 4-8 uur per week je tijd en denkkracht te investeren in SAM.

SAM biedt aan de voorzitter

SAM is een jonge vereniging die zich snel ontwikkelt tot een belangrijke speler in het bredere sociaal domein waaraan meer en meer autoriteit wordt toegekend. Je maakt deel uit van een goed functionerend bestuur met collega’s in het sociaal domein. Er is een passende vergoeding beschikbaar voor de gevraagde inspanning. Ook zijn er mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en professionalisering.

Procedure selectie voorzitter

Herken jij jezelf in deze functie als SAM-voorzitter? Heb je interesse? Stuur dan uiterlijk 3 juli 2020 jouw reactie onder vermelding van ‘vacature voorzitter’.
Je reactie wordt vertrouwelijk behandeld.

Informatie over SAM vind je op www.sam.nl.

Voor informatie over de functie kun je een (telefonische) afspraak maken met de voorzitter of directeur van SAM via bureaumanager Muriel Suurmond.

Onze nieuwsservice

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en ontvang de agendaservice.