Nieuws
Inburgering

SAM stelt werkgroep in rondom Inburgeringswet

inburgering-shutterstock_1798690309.jpg

Mooi dat met de Inburgeringswet 2021 vroeger wordt gestart met de inburgering van statushouders. En ook dat gemeenten meer verantwoordelijkheid krijgen en er ruimte is voor maatwerk. SAM stelt toch vragen bij de uitwerking van de wet in een besluit en regeling. Worden uitvoerend professionals wel in staat gesteld om invulling te geven aan hun nieuwe rol en positie? Als dat niet het geval is, verwacht SAM dat het lastig is de doelstellingen van de wet te realiseren. SAM heeft in zijn internetconsultatie Inburgeringswet 2021 laten weten zelf een werkgroep samen te stellen met uitvoerders die zich dagelijks met deze nieuwe wet bezig gaan houden. Op die manier kan de vinger goed aan de pols worden gehouden.

Praktische vragen

Er leven genoeg praktische vragen. Gemeentelijke uitvoerders krijgen te maken met COA en DUO. Daarop moeten zij worden voorbereid. Wie regelt de inzet, de betaling en kwaliteit van de tolk? Hoe worden gegevens overgedragen en krijgen uitvoerders de mogelijkheid nog zelf informatie op te halen? Is er rekening mee gehouden dat een inburgeringstraject en ondersteuning via de Participatiewet niet op elkaar aansluiten of zelfs botsen? SAM noemt een voorbeeld als het gaat om passend werk of werk dat past. In de Participatiewet is elke vorm van werk passend, in de Inburgeringswet 2021 wordt uitgegaan van begeleiding naar een duurzame inpassing in de samenleving op basis van iemands talenten.

Financiƫle verantwoordelijkheid

Ook de leerbaarheidstoets en het taalniveau roepen vragen op. Sommige kwesties lijken aangepakt te worden in de nieuwe Inburgeringswet, zoals de volledige overname van de financiƫle verantwoordelijkheid gedurende een half jaar om problemen te voorkomen. SAM stelt echter voor om inburgeraars meer te begeleiden naar zelfstandig financieel beheer in plaats van hen alleen maar afhankelijk te maken.

SAM-werkgroep

Het wordt een enorme klus voor gemeenten om de Inburgeringswet 2021 uitvoeringsklaar te krijgen, zo stelt SAM. Dat is de reden dat SAM een werkgroep instelt om de ontwikkelingen op de voet te kunnen volgen. Wie daarvan deel wil uitmaken, wordt gevraagd zich te melden bij Nora Kasmi. Tegelijkertijd roept SAM uitvoerders op zich bij hun gemeente aan te bieden om mee te denken.

SAM-Internetconsultatie Inburgeringswet 2021

SAM-internetconsultatie Inburgeringswet 2021 (PDF, 321Kb)

Onze nieuwsservice

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en ontvang de agendaservice.