Nieuws
Werk en inkomen

Rondetafel 3: hulp aan zzp’ers roept veel vragen op

ZZP-uitsnedejpg.jpg

Wie is wel zzp’er en wie niet? Is KvK-inschrijvingsbewijs een keiharde eis of niet? Hoe moet het inkomen dat er nog is worden vastgesteld? En hoe ga je om met mensen van wie je vermoedt dat ze dit geld niet nodig hebben? De vragen en dillema's over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) buitelden bij het online BvK-Rondetafelgesprek over het scherm. ‘Uitvoerend professionals weten op een creatieve manier om te gaan met heel veel onduidelijkheid. Dat is wat we vaak zien.’

De Tozo is ingericht als inkomensondersteuning voor zzp’ers die door de coronacrisis hun opdrachten weg zien vallen en als ondersteuning voor het bedrijf. Het grootste deel van de aanvragen gaat over inkomensondersteuning. Bijna alle gemeenten behandelen al aanvragen of verstrekken voorschotten voor noodsituaties. De aantallen zijn enorm. Kleinere gemeenten komen al snel tot de duizend aanvragen. Bij de grotere gaat het om tienduizenden. Op veel vragen heeft Evelien Meester (Stimulansz en opsteller van de Handreiking Tozo in opdracht van het ministerie van SZW) duidelijkheid verschaft. De regeling is nog niet definitief ingevoerd. Hoe met sommige situaties moet worden omgegaan, kon niet worden gezegd.

Inkomen zzp'er

Uitvoerders zien in de praktijk aanvragen die vragen en twijfels oproepen hoe die te beoordelen. ‘Als iemand al veel langer zzp’er is maar niet rond kon komen, komt die dan wel voor deze regeling in aanmerking?’, vroeg een deelnemer. Het antwoord is dat het uitgangspunt van de Tozo is dat aanvulling tot sociaal minimum wordt gegarandeerd.

Een andere deelnemer: ‘Maar als iemand dan pas in februari 2020 is gestart?’ Op dat moment is het eerst van belang na te gaan of het aannemelijk is dat de aanvrager al voldoet aan het urencriterium voor zelfstandigenaftrek. Als dat zo is, dan geldt de aanvulling van 1.500 euro per maand voor gezinnen. Er is geconstateerd dat er bij starters iets tegenstrijdigs zit in de regeling. Je hebt nog geen bewijs dat je het urencriterium hebt gehaald, maar dat kan ook niet door de crisis.

Niet in KvK

Een deel van de zzp’ers is niet ingeschreven bij de KvK of heeft een ander inkomen. De vraag: ‘Artiesten, mensen die in grensgebieden werken of pensioengerechtigden: wat moeten we met hen doen?’

Voor artiesten en grenswerkers kijkt een werkgroep die met de materie bezig is of voor hen een oplossing kan worden gevonden. AOW’ers vallen buiten de regeling omdat ze al AOW krijgen. Voor werkers in de (paramedisch) zorg wordt waarschijnlijk een regeling met zorgverzekeraars getroffen, maar sommigen vragen ook ondersteuning bij de gemeente. Ook daar wordt naar gekeken.’

Veel creativiteit uitvoerders

Alle uitvoerend professionals zitten met vragen over dubbele aanvragen (partners zijn beide zzp-er), zzp’ers met veel eigen vermogen (de Tozo kent geen vermogenstoets) en (onbedoeld) onvolledige informatie bij de aanvraag. Een aantal gemeenten blijkt per mail alle aanvragers op de hoogte te houden van het aantal verzoeken om ondersteuning.

Ido van der Meulen, directeur van de BvK (voorloper van SAM) en gespreksleider van het Rondetafelgesprek: ‘Daarbij drukken ze iedereen op het hart om alleen als het écht nodig is een aanvraag in te dienen. Ik zag zoveel creativiteit en mensen die oplossingen aandragen. Uitvoerders die meteen in een mail aangeven welke vacatures er wel zijn bijvoorbeeld. Formulieren waarop wordt vermeld dat mensen er eerlijk mee om moeten gaan. Dat is slim, want daarop zetten ze wel hun handtekening. Je ziet dat mensen altijd moeten werken met rechtmatigheid en het lastig vinden om dan nu de sluizen open te zetten. Jurja Steenmeijer die voor de BvK een project over beroepscode uitvoert, zei terecht dat iedereen nu zijn best doet om zzp’ers inkomensondersteuning te geven. Er zitten altijd mensen tussen die proberen er een slaatje uit te slaan. Dan moet je voor ogen houden dat je het voor het grootste deel van de mensen goed doet.’

Nog een ronde Tozo

Omdat de regeling nu nog niet definitief is – de hoop is dat dat eind deze maand wel het geval is – vindt iedereen het prettig om nog een keer een Rondetafelgesprek over dit thema te voeren. Van der Meulen: ‘Dat gaan we ook zeker regelen. We zien dat alle mensen die in de frontlinies bij gemeenten staan met veel vragen worstelen. De Rondetafelgesprekken die wij nu organiseren worden druk bezocht. Er komen ook verzoeken binnen voor andere onderwerpen. Mensen moeten weten dat ze op de BvK kunnen rekenen en dus zoeken we steeds naar de beste invulling met experts. Houd de agenda dus in de gaten!’

Onze nieuwsservice

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en ontvang de agendaservice.