Nieuws
Kwaliteit professionals

Privacy moeilijk aspect bij meervoudige problematiek

privacy

De leden van SAM, uitvoerders in het publieke sociaal domein, hebben met grote regelmaat te maken met inwoners met problematiek op meerdere terreinen. Een integrale ondersteuning zou hen beter kunnen helpen. Het wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein richt zich met name op de privacy en de instelling van een niet-acuut meldpunt. SAM onderstreept dat privacy voor álle inwoners belangrijk is. Er is voor gekozen om geen strikt technisch-juridische opmerkingen te plaatsen bij het wetsvoorstel. Als uitvoerders in het sociaal domein concentreert SAM zich vooral op vragen die er leven over de doelmatigheid en de randvoorwaarden.

Dilemma's

Het zijn vooral de dilemma's waarop SAM zich heeft gefocust en waarmee uitvoerders te maken krijgen. Zoals de vertrouwensband met de burgers, vertrouwen tussen professionals onderling, de tijd die ontbreekt voor zorgvuldig handelen, de voorlichting en ook het meldpunt dat wordt voorgesteld. Daarnaast heeft SAM vragen gesteld of het bijvoorbeeld mogelijk is om via experimenten meer ervaring op te doen op dit ingewikkelde terrein.

Onze nieuwsservice

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en ontvang de agendaservice.