Nieuws
Kwaliteit professionals

Op zoek naar het gezag van uitvoerders: doe mee!

Gezag-vakmanschap

Stichting Beroepseer gaat op zoek naar het vakmanschap en gezag van de uitvoerende professional in het sociaal domein. Dat gebeurt samen met de BvK (de voorloper van SAM) omdat wij er zijn voor alle professionals die sociale wet- en regelgeving uitvoeren: klantmanagers, re-integratiebegeleiders en jobcoaches, schuldhulpverleners en consulenten Wmo of jeugdzorg. Alle professionals dus die direct contact hebben met burgers die afhankelijk zijn van de overheid. Jij kunt meedoen!

Onderzoek naar vakmanschap

Het onderzoek moet inzichtelijk maken waar jouw vakmanschap uit bestaat, en hoe jullie in de werkpraktijk invulling geven aan de gezagsrelatie die jullie met de burger hebben. Tijdens het project staan daarom onder andere de volgende cruciale vragen centraal: Waar bestaat je vakmanschap uit? Hoe zet je je eigen mogelijkheden en gezagsbronnen in om burgers effectief te helpen? Wanneer lever je als professional eigenlijk kwaliteit? Vertrouwen burgers op je deskundigheid en nemen interne en externe partners je serieus?

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

De resultaten worden opgehaald uit 12 Goed Werk Plaatsen (focusgroepen) waarin verschillende uitvoerende professionals intensief met elkaar in gesprek gaan over hun werk en positie. Dit gebeurt onder begeleiding van ervaren gespreksleiders/onderzoekers aan de hand van een aantal opdrachten en stellingen. Daarnaast zet Stichting Beroepseer een grootschalig vragenlijstonderzoek uit onder alle leden van de BvK.

Boekje Beroepseer

Op basis van het onderzoek maakt Stichting Beroepseer een analyse van de kern van het vakmanschap en de gezagsuitoefening van de uitvoerende professional. Deze analyse wordt in een compact boekje uitgebracht. Het boekje Het gezag van de uitvoerende professional in het sociaal domein (werktitel) wordt in de herfst van 2020 gepresenteerd. De BvK gebruikt deze publicatie om het vak verder te ontwikkelen en de positie van de beroepsgroep te versterken. Daarnaast worden de resultaten van het onderzoek gebruikt als bouwstenen voor de beroepscode.

Je vak helpen ontwikkelen?

Wil jij ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jouw vak? Meld je aan voor één van de 8 online bijeenkomsten voor re-integratieprofessionals. Of voor één van de 4 online bijeenkomsten waarin een mix van re-integratiebegeleiders en andere uitvoerende professionals samenkomt. De bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar massiel.smid@sam.nl (Massiel Smid, eventcoördinator SAM). Vermeld in de mail je naam, organisatie, functie en telefoonnummer. Geef ook naar welke ‘soort’ bijeenkomst je voorkeur uitgaat (sparren met re-integratieprofessionals of juist met een mix van professionals).

Onze nieuwsservice

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en ontvang de agendaservice.