Nieuws
Werk en inkomen

Online Rondetafelgesprek: nood bij klantmanagers

eerstertg-corona.jpg

Een aanzienlijk deel van de zzp’ers die bij gemeenten werken, is hun arbeidsbestaan niet zeker. Klantmanagers en andere uitvoerend professionals krijgen weinig begeleiding bij een andere manier van digitaal (en thuis) werken. Dat heeft consequenties voor henzelf, maar ook voor burgers die zich melden. Veel re-integratietrajecten staan nu onder druk. Uitvoerders tasten vaak in het duister bij de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Dat zijn de signalen die deelnemers aan het eerste online BvK (voorloper van SAM) Rondetafelgesprek ‘Samen sterk in de coronacrisis’ hebben afgegeven. Bij het volgende Rondetafelgesprek op 31 maart hoopt de BvK nog meer signalen op te halen.

Creatief

De BvK heeft op verzoek van velen afgelopen week een eerste online Rondetafelgesprek gehouden. Uit reacties van deelnemers blijkt dat zij op dat moment voor het eerst collega’s troffen. Een deel van de mensen werkt vanuit huis. Zij zoeken zelf naar creatieve manieren om bijvoorbeeld klanten te spreken, een nieuw aanbod op te stellen of weer aan het werk te komen.

Vijftien procent

Het verbaasde de BvK dat van de 140 bevraagde klantmanagers of re-integratiecoaches die als zzp’er werken ruim vijftien procent zijn opdracht is kwijtgeraakt. Terwijl alle inzet in dit vitale beroep nu nodig blijkt. Ido van der Meulen, directeur van de BvK: ‘Het klopt dat mensen soms zitten op re-integratie en dat dit nu minder urgent blijkt te zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er niets moet gebeuren! Juist deze mensen die veel kennis hebben, zijn onmisbaar om straks de economie weer draaiende te houden. Daarnaast kan deze groep vrij snel ingewerkt worden op andere terreinen, omdat ze daar sowieso al mee te maken hadden. Je krijgt nu de bizarre situatie dat die zzp’ers zo een Tozo-uitkering moeten aanvragen.’

Nieuw aanbod

De groep uitvoerend professionals blijft niet bij de pakken neerzitten. Een deel van hen ontwikkelt een nieuw digitaal aanbod om mensen te trainen of te scholen. In het noorden van het land kunnen burgers via een online aanbod certificaten halen die straks goed van pas kunnen komen. Van der Meulen: ‘Er zit grote veerkracht in de groep uitvoerders. Maar we moeten wel een vinger aan de pols houden. Gemeenten spelen paniekvoetbal om opdrachten aan zzp’ers die ze hebben ingehuurd meteen te schrappen. Ze kunnen ook kijken naar wat er wel kan. Het is niet zo dat het water gemeenten nu direct aan de lippen staat.’

Tozo

Het feit dat er nog weinig bekend is over de manier waarop de Tozo moet worden uitgevoerd, heeft ook de aandacht van de BvK. Er liggen al contacten met organisaties die een online training kunnen gaan geven of factsheets kunnen aanbieden om zo meer duidelijkheid te verschaffen. De komende weken kan de BvK hier meer over melden.

Andere zorgen

De BvK ziet en hoort dat re-integratietrajecten zijn stopgezet: ‘Er is minder aandacht voor klantbegeleiding. Dat baart ons grote zorgen. Te meer omdat er ook een periode komt na deze coronacrisis. Het risico bestaat dat mensen die eerst met veel zorgvuldigheid zijn begeleid later weer gaan terugvallen. De aandacht dreigt te veel naar Tozo te gaan en de groep kwetsbaren heeft dan het nakijken.’

Daarnaast moet ook bekeken worden hoe straks het al dan niet terecht toekennen van een Tozo wordt beoordeeld, zegt Van der Meulen. ‘Uitvoerend professionals kunnen voor aanzienlijke dilemma’s komen te staan. Waar ze nu doen wat nodig is, kan dat straks anders worden gezien. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet.’

De signalen uit het Rondetafelgesprek van 31 maart brengt de BvK weer naar buiten.

Onze nieuwsservice

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en ontvang de agendaservice.