Verhalen en blogs
Algemeen

Hans Bosselaar: Waardering voor je werk? Word een Dinges!

networking-shutterstock_588813473.jpg

Professionals in het sociaal domein hebben de laatste jaren veel nieuwe taken en (re)organisaties bijgekregen, terwijl ze In de tussentijd keihard werkten aan hun vakmanschap. Helaas blijft de waardering voor al dat werk vaak uit. Politici, beleidsmakers en managers gaan voorbij aan de complexe problemen waar werkzoekenden mee te maken hebben. En aan de weerzin van sommige werkgevers om mensen in dienst te nemen waarvan ze menen dat die niet goed in hun straatje passen vanwege hun huidskleur, hun verstandelijke vermogens, hun geslacht en ga zo maar door.

Black Box

Klantmanagers weten dat re-integratie niet tot stand komt door de klant een cursusje aan te bieden of met twee begeleidingsgesprekken. Daar zit veel tijd en moeite in; van de cliënt zelf, van de gemeentelijke professionals, van de werkgever en ga zo maar door. Hoe dat precies in zijn werk gaat is bij veel beleidsmakers onbekend. Dat is jammer, want daardoor blijft de waardering voor het werk vaak uit. Maar eerlijk gezegd is het ook bij veel professionals zelf onbekend. Wat het geheim van de smid is van succesvolle (re-integratie)professionals is nog steeds een black box.

Dinges

De black box van re-integratie intrigeert onderzoekers van de Vrije Universiteit al jaren. Alle evidence based instrumenten en technieken ten spijt, uiteindelijk zijn het de mensen die een re-integratie voor elkaar moeten krijgen. Bij hun zoektocht stuitten de onderzoekers op professionals die zeer succesvol zijn in hun werk, maar nauwelijks in een functie of werkwijze te vatten zijn. Eén van de mensen die zij tegenkwamen werd op het werk ‘onze Dinges’ genoemd. Een term die de onderzoekers overnamen vanwege de onbestemdheid van het vakmanschap.

Netwerk en visie

Omdat voor succesvolle re-integratie veel partijen nodig zijn, blijkt de Dinges in de eerste plaats een uitstekend netwerker. Maar ook iemand met een eigen visie heeft op het probleem dat opgelost moet worden. Ze stelt vast wat volgens haar het re-integratieprobleem van de klant is en slaagt er vaker dan gemiddeld in haar visie op de oplossing te verbinden aan de visies en belangen van alle betrokkenen (zoals cliënten, werkgevers, jobcoach-organisatie of ouders). Dit komt onder meer doordat ze vanwege de afhankelijkheid van het netwerk genoegen durft te nemen met suboptimale oplossingen (bijvoorbeeld deeltijdwerk in plaats van fulltime werk) en die ook met succes verdedigt binnen haar organisatie.

Dus wil je succesvoller worden in je werk? Word een Dinges!

Over de schrijver

Hans Bosselaar is docent/senior onderzoeker bij de afdeling bestuurskunde van de Vrije Universiteit. Hij doet veel actie-onderzoek in gemeenten waarbij professionals en managers actief meewerken aan de invulling van het onderzoek.

'Voor mij is belangrijk dat onderzoek zaken aan de kaak stelt of ondersteunt waardoor situaties die we ‘op ons water’ onaanvaardbaar vinden, (eindelijk) zichtbaar en aangepakt worden'.

Onze nieuwsservice

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en ontvang de agendaservice.