Nieuws
Vereniging

Carry Goedhart (SZW): ‘We moeten alle mensen wat bieden’

Carry Goedhart

Het interview van Jan Willem Wits (BvK) met Carry Goedhart (directeur Participatie en Decentralisatie van het ministerie van SZW) ontpopte zich al snel tot een discussie met de zaal over de blik van professionals op beleidsvraagstukken. Recent is de motie van kamerlid Rens Raemakers (D66) aangenomen waarin is gesteld dat iedereen in de bijstand een aanbod voor ondersteuning van de gemeente moet krijgen. Dat bracht veel reacties los. ‘We kunnen mensen wel een verplicht aanbod geven, maar als iemand niet intrinsiek gemotiveerd is, dan werkt het niet. De klant moet willen’, zegt de een. Vanuit Amersfoort komt: ‘We kunnen ons beter focussen op klanten die wel uit kunnen stromen.’

Aanbod kan ook zorg zijn

Goedhart verduidelijkt dat het niet gaat om het uitstromen naar werk, maar vooral naar een aanbod. Dat kan zorg zijn, dat kan vrijwilligerswerk zijn en in een uiterst geval ook werk. ‘Dit is weer een voorbeeld van een systeemwereld die niet aansluit op de leefwereld’, stelt een deelnemer. ‘Als mensen een erg grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, dan is het lastig om met deze groep aan de slag te gaan.’

Mensbeeld anders

Een collega meldt: ‘Waar ik bang voor ben: als wij mensen afschrijven, wat kunnen ze dan nog? Iedereen kan toch echt wel wat bijdragen. Wij houden dat granieten bestand ook zelf in stand!’ Goedhart: ‘Dit vereist een bredere blik op het sociaal domein. Ik gun het mensen dat er een gesprek met hen wordt gevoerd. Het mensbeeld wordt daarmee anders.’

Doorbreken van kolommen

Een andere kwestie is geld. Er worden meer en meer verantwoordelijkheden naar gemeenten verschoven, maar het moet met steeds minder geld gebeuren. De BvK ziet hier een rol weggelegd. Goedhart: ‘Verenigingen als de BvK kunnen prima het gesprek voeren met de ‘toren’ in Den Haag en de werkvloer. De organisatie kan zich mengen in de beroepsontwikkeling waardoor naar mensen als geheel wordt gekeken en niet naar alléén inkomen of alléén zorg. Het moet niet verzanden in protocollen. Ik gun jullie veel lef bij het doorbreken van kolommen in het sociaal domein.’

Lees ook de andere berichten over het BvK-congres:

Onze nieuwsservice

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en ontvang de agendaservice.