Nieuws
Werk en inkomen

Professionals te weinig ruimte voor uitvoering Participatiewet

Prof-klantmanager-shutterstock_1038746275.jpg

Volgens het Sociaal- en Cultureel Planbureau (SCP) zijn de ambities van de invoering van de Participatiewet onvoldoende gerealiseerd. Uit de SCP-evaluatie blijkt dat vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet betere kansen hebben gekregen op een baan. Gemeenten bieden de uitvoering te weinig armslag om ‘moeilijke gevallen’ te helpen. De BvK roept uitvoerende professionals op om te melden of zij zich herkennen in het rapport. Daarnaast wil de BvK graag weten wat er nodig is om hun werk beter te doen.

Aannames

Het SCP signaleert dat er enkele uitgangspunten zijn die mensen echt niet méér kansen op werk bieden. De overheid is te positief over de mogelijkheid dat iedereen kan werken. Een deel van de doelgroep is daar simpelweg niet toe in staat. De financiering is bovendien zo geregeld, zo stelt het SCP, dat gemeenten inzetten op het ondersteunen van kansrijke mensen. Lastige gevallen verdwijnen in het ‘granieten bestand’. Voor de bijstandsgerechtigden is niets veranderd en ‘oude’ werknemers van de Sociale Werkvoorziening zijn erop achteruit gegaan. Jonggehandicapten zijn er beperkt beter van geworden, maar niet in inkomen of vast werk.

Politiek aan zet

De BvK verwacht dat deze evaluatie van de Participatiewet de komende tijd veel aandacht in de landelijke en lokale politiek zal krijgen. Er is geen eenduidige oplossing waarmee alle problemen verdwijnen. Voor de BvK is het uitgangspunt dat in de uitvoering voldoende tijd, ruimte en middelen beschikbaar moeten zijn om iedereen een kans op een baan te bieden.

Oproep BvK!

In de discussie over deze evaluatie kunnen ook vragen over de uitvoering aan de orde komen. Over ons dus. Herkennen wij het beeld van het rapport? Doen wij de juiste dingen? Maken we optimaal gebruik van de instrumenten die de wet biedt of laten we kansen liggen? Wat moet er gebeuren waardoor we beter in staat zijn om mensen te helpen die moeite hebben om aan een baan te komen? Moeten we naar een bredere definitie kijken van maatschappelijke participatie in plaats van alleen een baan? Over deze en andere vragen willen graag met onze leden en andere uitvoerende professionals in gesprek gaan. We willen jullie input ook gebruiken om als BvK mee te doen met de politieke en maatschappelijke discussie.

Doe jij ook mee?

Wil jij meedenken over een reactie van de BvK op deze evaluatie en/of jouw eigen inzichten en ervaringen met ons delen? Laat het weten! We zullen naar een goede vorm zoeken om alle inbreng te verzamelen, bijvoorbeeld door enquête of een ronde tafel bijeenkomst. Jouw inbreng is daarvoor onmisbaar! Je kunt ook gewoon een schriftelijke reactie naar ons mailen.

Doe je mee?! Neem dan contact op met Nora Kasmi: nora.kasmi@sam.nl

Onze nieuwsservice

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en ontvang de agendaservice.