Actueel

Nieuws
Werk en inkomen

Professionals te weinig ruimte voor uitvoering Participatiewet

Volgens het Sociaal- en Cultureel Planbureau (SCP) zijn de ambities van de invoering van de Participatiewet onvoldoende gerealiseerd. Uit de SCP-evaluatie blijkt dat vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet betere kansen hebben gekregen op een baan.

lees artikel
Nieuws
Vereniging

Lef is… streven naar verdubbeling van het aantal leden

Meer bijeenkomsten. Vaker in gesprek kunnen gaan met collega’s om ervaringen te delen. Een duidelijker erkenning voor het vak van professional in het sociaal domein. Een onderwijsplan en een nieuwe beroepscode.

lees artikel
Nieuws
Vereniging

Enthousiaste deelnemers willen elkaar vaker ontmoeten

Het was een boeiend deelnemersveld tijdens het BvK-congres van 8 oktober 2019. Mensen die niet bang waren zich te mengen in een discussie.

lees artikel
Nieuws
Vereniging

Carry Goedhart (SZW): ‘We moeten alle mensen wat bieden’

Het interview van Jan Willem Wits (BvK) met Carry Goedhart (directeur Participatie en Decentralisatie van het ministerie van SZW) ontpopte zich al snel tot een discussie met de zaal over de blik van professionals op beleidsvraagstukken.

lees artikel
Nieuws
Vereniging

Annemarie van Gaal: ‘Doorbreek bureaucratie en denkwijzen’

Annemarie van Gaal is in alles selfmade. Van niets maakt ze iets: in haar eigen bedrijf, op televisie en met samenwerkingspartners. En dat alles vanuit de filosofie dat nieuwsgierigheid zorgt voor ontwikkeling.

lees artikel
Nieuws
Werk en inkomen

Invoering WAB: 'kwetsbare groepen krijgen het moeilijker'

De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 kan de gemeentelijke capaciteit voor het sociaal domein nog verder onder druk zetten. Met name mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt dreigen door deze nieuwe wet hun baan kwijt te raken of meer moeite te krijgen om aan werk te komen. ‘Dat kan leiden tot meer bijstandsuitkeringen en een hogere werkdruk voor de dienst Werk & Inkomen’, voorspelt directeur Ido van der Meulen van de BvK (voorloper van SAM) in de Volkskrant.

lees artikel
Nieuws
Algemeen

Training positiviteit als opmaat voor participatie

Als klant- of casemanager voor statushouders moet je soms voorzichtig en enigszins omslachtig te werk gaan. Zeg bijvoorbeeld niet tegen een man uit het Midden-Oosten dat hij moet werken aan zijn zelfvertrouwen, want daaraan mankeert niets!

lees artikel
Nieuws
Algemeen

Nieuw wetsvoorstel gepresenteerd met inbreng BvK

De werkgroep Onderzoek Vermogen Buitenland (OVB) heeft meegewerkt aan een nieuw wetsvoorstel om fraude met buitenlands vermogen tegen te gaan. De BvK is daarbij betrokken en heeft geadviseerd bij de totstandkoming van de wetgeving.

lees artikel
Nieuws
Algemeen

Simpel Switchen: nodig om mensen sneller in beweging te krijgen

Simpel Switchen in de participatieketen is nodig om mensen sneller in beweging te krijgen. Nu durven mensen vaak de stap naar werk niet te maken, bijvoorbeeld uit angst om toeslagen kwijt te raken.

lees artikel

Onze nieuwsservice

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en ontvang de agendaservice.