Actueel

Nieuws
Zorg

‘Oog voor gezin, maar vanuit eigen professionele rol'

Het is goed om te letten op signalen van problemen in gezinnen, zeker in deze tijd. Blijf wel kijken naar het doel van je werk. En: zorg dat jouw vermoedens of goede bedoelingen geen schade veroorzaken. Dat is de boodschap voor klantmanagers, werkadviseurs, jobcoaches en andere uitvoerend professionals die het in deze coronatijden lastig vinden om een compleet beeld te krijgen van mensen die in de problemen kunnen zitten.

lees artikel
Nieuws
Werk en inkomen

Rondetafel 3: hulp aan zzp’ers roept veel vragen op

Wie is wel zzp’er en wie niet? Is KvK-inschrijvingsbewijs een keiharde eis of niet? Hoe moet het inkomen dat er nog is worden vastgesteld? En hoe ga je om met mensen van wie je vermoedt dat ze dit geld niet nodig hebben? De vragen en dillema's over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) buitelden bij het online BvK-Rondetafelgesprek over het scherm. ‘Uitvoerend professionals weten op een creatieve manier om te gaan met heel veel onduidelijkheid. Dat is wat we vaak zien.’

lees artikel
Nieuws
Zorg

Rondetafelgesprek 2: Zorgplicht onder druk en gebrek aan sturing

En weer zijn de opbrengsten van het online BvK-Rondetafelgesprek dat gisteren werd gehouden opmerkelijk! Tijdens deze tweede editie werd het schrijnend genoemd dat de brede zorgplicht enorm onder druk staat, mede doordat er geen direct contact tussen gemeente en burger is.

lees artikel
Nieuws
Participatiewet

Online Rondetafelgesprek: nood bij klantmanagers

Een aanzienlijk deel van de zzp’ers die bij gemeenten werken, is hun arbeidsbestaan niet zeker. Klantmanagers en andere uitvoerend professionals krijgen weinig begeleiding bij een andere manier van digitaal (en thuis) werken. Dat heeft consequenties voor henzelf, maar ook voor burgers die zich melden.

lees artikel
Nieuws
Vereniging

Rondetafelgesprek 'Samen sterk in de coronacrisis'

De BvK (voorloper van SAM) houdt op dinsdag 31 maart om 14.00 uur een tweede online Rondetafelgesprek ‘Samen sterk in de coronacrisis’. Officieel behoren klantmanagers, schuldhulpverleners, consulenten of re-integratiebegeleiders tot de categorie ‘vitale beroepen’ omdat jullie in de frontlinies staan.

lees artikel
Nieuws
Schuldhulp

Houd oog voor kwetsbare mensen!

In deze coronacrisis gaan geautomatiseerde maatregelen en beslagleggingen, huisuitzettingen en afsluitingen gewoon door. De hulpverlening wordt door beperking van sociale contacten minimaal. Het risico bestaat dat kwetsbare mensen, onder wie ook mensen met een beperking in grote financiële problemen terecht komen.

lees artikel
Nieuws
Vereniging

Zorgen en werken in tijden van coronacrisis

De maatregelen van het kabinet om in Nederland de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, zorgen ervoor dat werken lastig is en dat voor veel mensen hun baan op de tocht komt te staan. De BvK (voorganger van SAM) hoort vanuit klantmanagers, schuldhulpverleners en andere uitvoerend professionals zorgen voor de toekomst.

lees artikel
Nieuws
Kwaliteit professionals

Professionalisering noodzaak voor slagen P-wet

Een deel van de mensen binnen de Participatiewet voelt zich slecht behandeld, gekleineerd en zelfs bedreigd, zo kwam deze week naar buiten. Dit gebeurde vlak voor het Rondetafelgesprek Evaluatie van de Participatiewet op 20 februari 2020 in de Tweede Kamer.

lees artikel
Nieuws
Werk en inkomen

Laat uitvoerend professionals hun werk doen

Positief dat het kabinet mensen in de Participatiewet extra aandacht wil geven. Het is ook toe te juichen dat het dan niet alleen om werk hoeft te gaan. De BvK (voorloper van SAM) betwijfelt het nut van het stellen van een norm voor het aantal contactmomenten: het kan een doel op zich worden.

lees artikel

Onze nieuwsservice

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en ontvang de agendaservice.