Actueel

Nieuws
Algemeen

BvK is SAM geworden

De BvK heeft een gigantische ontwikkeling doorgemaakt. We zetten in op een veel grotere doelgroep, richten ons op professionalisering van alle uitvoerders én werken aan een sterkere positie voor de uitvoerders in het beleid. Tijd voor een nieuwe naam en uitstraling. Vanaf vandaag, maandag 25 mei 2020 heten we SAM, de beroepsvereniging voor uitvoerders in het publieke sociaal domein. SAM is geen afkorting maar een naam. De beroepsvereniging heet SAM. De eerste drie letters vormen ook nog het eerste deel van ‘samen’.

Lees artikel
Nieuws
Algemeen

Directeuren: NVVK en SAM trekken samen op

Juist nu, in deze coronacrisis, is samenwerken en van elkaar leren nóg belangrijker. Dat zeggen Geert van Dijk (directeur NVVK) en Ido van der Meulen (directeur SAM) bij de lancering van SAM, beroepsvereniging voor uitvoerders in het publieke sociaal domein. Dat nu schulddienstverleners ook tot deze doelgroep behoren, is dan ook niet verrassend.

Lees artikel
Nieuws
Kwaliteit professionals

Op zoek naar het gezag van uitvoerders: doe mee!

Stichting Beroepseer gaat op zoek naar het vakmanschap en gezag van de uitvoerende professional in het sociaal domein. Dat gebeurt samen met de BvK omdat wij er zijn voor alle professionals die sociale wet- en regelgeving uitvoeren: klantmanagers, re-integratiebegeleiders en jobcoaches, schuldhulpverleners en consulenten Wmo of jeugdzorg. Alle professionals dus die direct contact hebben met burgers die in afhankelijk zijn van de overheid. Jij kunt meedoen!

Lees artikel
Nieuws
Zorg

‘Oog voor gezin, maar vanuit eigen professionele rol'

Het is goed om te letten op signalen van problemen in gezinnen, zeker in deze tijd. Blijf wel kijken naar het doel van je werk. En: zorg dat jouw vermoedens of goede bedoelingen geen schade veroorzaken. Dat is de boodschap voor klantmanagers, werkadviseurs, jobcoaches en andere uitvoerend professionals die het in deze coronatijden lastig vinden om een compleet beeld te krijgen van mensen die in de problemen kunnen zitten.

Lees artikel
Nieuws
Werk en inkomen

Rondetafel 3: hulp aan zzp’ers roept veel vragen op

Wie is wel zzp’er en wie niet? Is KvK-inschrijvingsbewijs een keiharde eis of niet? Hoe moet het inkomen dat er nog is worden vastgesteld? En hoe ga je om met mensen van wie je vermoedt dat ze dit geld niet nodig hebben? De vragen en dillema's over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) buitelden bij het online BvK-Rondetafelgesprek over het scherm. ‘Uitvoerend professionals weten op een creatieve manier om te gaan met heel veel onduidelijkheid. Dat is wat we vaak zien.’

Lees artikel
Nieuws
Zorg

Rondetafelgesprek 2: Zorgplicht onder druk en gebrek aan sturing

En weer zijn de opbrengsten van het online BvK-Rondetafelgesprek dat gisteren werd gehouden opmerkelijk! Tijdens deze tweede editie werd het schrijnend genoemd dat de brede zorgplicht enorm onder druk staat, mede doordat er geen direct contact tussen gemeente en burger is.

Lees artikel
Nieuws
Werk en inkomen

Online Rondetafelgesprek: nood bij klantmanagers

Een aanzienlijk deel van de zzp’ers die bij gemeenten werken, is hun arbeidsbestaan niet zeker. Klantmanagers en andere uitvoerend professionals krijgen weinig begeleiding bij een andere manier van digitaal (en thuis) werken. Dat heeft consequenties voor henzelf, maar ook voor burgers die zich melden.

Lees artikel
Nieuws
Vereniging

Rondetafelgesprek 'Samen sterk in de coronacrisis'

De BvK (voorloper van SAM) houdt op dinsdag 31 maart om 14.00 uur een tweede online Rondetafelgesprek ‘Samen sterk in de coronacrisis’. Officieel behoren klantmanagers, schuldhulpverleners, consulenten of re-integratiebegeleiders tot de categorie ‘vitale beroepen’ omdat jullie in de frontlinies staan.

Lees artikel
Nieuws
Schuldhulp

Houd oog voor kwetsbare mensen!

In deze coronacrisis gaan geautomatiseerde maatregelen en beslagleggingen, huisuitzettingen en afsluitingen gewoon door. De hulpverlening wordt door beperking van sociale contacten minimaal. Het risico bestaat dat kwetsbare mensen, onder wie ook mensen met een beperking in grote financiële problemen terecht komen.

Lees artikel

Onze nieuwsservice

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en ontvang de agendaservice.