Actueel

Nieuws
Jongeren

Tijdelijke versoepeling bijstandsregels jongeren tot 27 jaar

Vandaag heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarin voor jongeren tot 27 jaar een tijdelijke versoepeling van de bijstandsregels wordt geregeld. Re-integratie-instrumenten worden voor hen opengesteld, inkomsten uit arbeid worden vrijgelaten en kwetsbare jongeren hoeven niet te voldoen aan de zoektermijn. Individueel maatwerk wordt mogelijk. De versoepelingen gelden tot 1 juli 2021. Uitvoerders is wel gevraagd om jongeren zoveel mogelijk te ondersteunen bij het zoeken naar werk of scholing.

Lees artikel
Nieuws
Coronacrisis

SAM in Tozo-overleg en Tozo-info tot 1 april 2021 beschikbaar

De nieuwste handreiking Tozo is verschenen. In deze 13e versie zijn verschillende wijzigingen opgenomen. Die zijn allemaal gemarkeerd. In de handreiking is aanvullende informatie te vinden over de volgende onderwerpen. Er zijn ook verschillende wijzigingsformulieren gepubliceerd. Die zijn allemaal te vinden op de website van SAM. Sinds kort maakt SAM ook deel uit van het overleg over Tozo met het ministerie van SZW, VNG en Divosa. Zo kunnen we in een vroeg stadium weeffouten in de uitvoering signaleren.

Lees artikel
Nieuws
Werk en inkomen

Denk mee over kennisdeling binnen Werk en Inkomen!

Met professionals binnen Werk en Inkomen is vorig jaar het concept ‘Kopkrakers’ ontwikkeld om de professionele intuïtie in het domein te bevorderen. Intussen is er een prototype van een app gebouwd en vragen we jouw feedback om deze te verbeteren! SAM werkt hierbij samen met TNO, Muzus, het ministerie van SZW, Divosa, SBCM/Cedris en UWV. Doe mee en test vóór 1 november. Kopkrakers moet jou, de professional, ondersteunen in het leveren van maatwerk aan burgers. Om de app écht te laten aansluiten op jouw werk, zijn wij benieuwd wat je ervan vindt. En we willen graag weten welke dilemma’s jij in de praktijk tegenkomt.

Lees artikel
Nieuws
Tozo

SAMenDenken over Tozo, inburgering en inclusie

Houd jij je bezig met de Tozo? Ben jij gespecialiseerd in inburgering? Of richt jij je op diversiteit, inclusie en gelijke kansen? Wil je graag meepraten over het (toekomstig) beleid of nieuwe regelgeving? Laat het ons weten! We nodigen je dan uit om een SAMenDenker te worden over een van deze thema's. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat wetsvoorstellen of plannen voor regelgeving misschien worden aangepast. Uitvoerders weten immers het beste of bepaalde maatregelen wel of niet werken in de praktijk.

Lees artikel
Nieuws
Schuldhulp

Geef je mening: beroepscompetenties schulddienstverlening

Werk jij met mensen die in armoede leven en/of schulden hebben? Vul dan de vragenlijst in over de beroepscompetenties in de sociaal-financiële dienstverlening. Dit kan nog tot en met 25 oktober. Met jouw reactie kun je jezelf spiegelen aan die competenties. Je helpt het vak beter te onderbouwen en dus de dienstverlening aan burgers te verbeteren. Vooral in deze coronacrisis waardoor de financiële problemen en armoede verder toenemen, is dit van groot belang.

Lees artikel
Nieuws
Kwaliteit professionals

Week van de Uitvoering: goede voorbeelden uit het hele land

SAM heeft een extraatje voor alle uitvoerders in het sociaal domein: een extra Week van de Uitvoering. Van 2 tot en met 6 november kan iedereen inschrijven op online bijeenkomsten. Hoe je als uitvoerder meer inbreng kunt krijgen of cultuursensitief kunt werken. We praten je bij over de Banenafspraak en quotumregeling. We nemen je mee op de klantreis 2.0. En je leert hoe je hoe en wanneer je Everyday Heroes in kunt schakelen. Het belangrijkste: je leert van elkaar. Kijk snel in de agenda en meld je aan.

Lees artikel
Nieuws
Coronacrisis

Meedenken over ethische dilemma's door COVID-19

Corona laait op. Deze tijd brengt nieuwe ethische dilemma’s voor uitvoerend professionals in het publieke sociaal domein. Het Kenniscentrum voor Sociale innovatie van de Hogeschool Utrecht doet hier onderzoek naar met subsidie van ZonMw. Werk je in het sociaal domein? Wil je elkaar verder helpen bij het slechten van de dilemma’s? Dan kun je meedenken in een van de onlinesessies die het Kenniscentrum organiseert op 8, 9 of 15 oktober 2020.

Lees artikel
Nieuws
Inburgering

SAM stelt werkgroep in rondom Inburgeringswet

Met de Inburgeringswet 2021 wordt gestart met de inburgering van statushouders. Ook krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheid en is er ruimte voor maatwerk. SAM stelt toch vragen bij de uitwerking van de wet in een besluit en regeling. Worden uitvoerend professionals wel in staat gesteld om invulling te geven aan hun nieuwe rol en positie? Als dat niet het geval is, verwacht SAM dat het lastig is de doelstellingen van de wet te realiseren. SAM heeft in zijn internetconsultatie Inburgeringswet 2021 laten weten zelf een werkgroep samen te stellen met uitvoerders die zich dagelijks met deze nieuwe wet bezig gaan houden.

Lees artikel
Nieuws
Werk en inkomen

SAM & Divosa presenteren leergang Simpel switchen

Burgers willen aan het werk vanuit de uitkering, maar komen allerlei hobbels tegen zoals verrekening van inkomsten en problemen met toeslagen. En áls ze aan de slag gaan, willen ze graag terug kunnen vallen op een vangnet. Die mogelijkheid is er met Simpel Switchen in de Participatieketen. Op basis van de inzichten, ideeën, knelpunten, ervaringen en innovaties hebben SAM en Divosa samen een leergang opgezet.

Lees artikel

Onze nieuwsservice

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws en ontvang de agendaservice.