sam-activiteiten

Wet Banenafspraak in de praktijk

Spreker(s)
Crystal Ziel, directeur van Natuurlijk Inclusief®

Doelgroep
Gemeenteprofessionals die te maken hebben met de Wet Banenafspraak (bv werkconsulenten, kwaliteitsmedewerkers, beleidsmedewerkers)

Omschrijving
Als gemeente ben je verantwoordelijk voor de re-integratie van de doelgroep Banenafspraak die in het doelgroepenregister is opgenomen. Maar hoe ver gaat dat in de praktijk? Welke verantwoordelijkheden liggen bij gemeenten en welke bij UWV? Hoe zit het met ziekte en wanneer iemand in de WW zit? Hoe ga je die samenwerking met elkaar aan en wat moet je intern geregeld hebben?

Crystal Ziel, directeur van Natuurlijk Inclusief®, beantwoordt al deze vragen en meer in deze compacte workshop, speciaal gericht op uitvoerend professionals bij de gemeente.

Werkwijze
De workshop bestaat uit overdracht van informatie met tussendoor ruimte voor vragen en het plenair bespreken van casuïstiek. Deze casussen zijn vooraf verzameld en daarnaast krijg je de ruimte een eigen ervaring/ uitdaging in te brengen.

Max. aantal deelnemers
25 deelnemers