activiteiten

Werksessie ‘Uitfaseren UWV-portaal voor Gemeenten deel 1’ 's-Hertogenbosch

None

Het UWV-portaal voor gemeenten stopt. Dat betekent dat straks gemeenten en UWV niet automatisch alle gegevens met elkaar kunnen delen. Gemeenten, arbeidsmarktregio’s en UWV moeten op zoek naar nieuwe manieren (oplossingsrichtingen) om samen gegevens te delen. VNG en UWV faciliteren gemeenten hierbij.

VNG en UWV organiseren dit jaar daarom vier series werksessies. Elke serie heeft een eigen onderwerp en wordt verspreid door het land georganiseerd, om zoveel mogelijk professionals van gemeenten en UWV’s mee te laten doen.

Werksessie 1: over afwegingskaders
De eerste sessie gaat over de afwegingskaders: wat is belangrijk voor de nieuwe manier van werken? Welke oplossingsrichtingen zijn er?

Welke processen worden gebruikt in de praktijk om de inwoner de juiste ondersteuning te bieden en welke systemen gebruik je daarvoor? Dit doen we op basis van praktijkvoorbeelden (use-cases) die jij inbrengt.

Data, tijden en plaatsen werksessie

Maandag 13 mei - 13.00 - 16.30 uur - Rotterdam
Dinsdag 14 mei - 13.00 - 16.30 uur - Geleen
Woensdag 15 mei - 13.00 - 16.30 uur - Amsterdam
Dinsdag 21 mei - 13.00 - 16.30 uur - Leeuwarden
Woensdag 22 mei - 13.00 - 16.30 uur - ‘s-Hertogenbosch
Donderdag 23 mei - 13.00 - 16.30 uur - Zwolle

Aanmelden
Aanmelden voor een werksessie kan via het aanmeldformulier.