activiteiten

Vraagtafel 'Emoties bij Armoede’

None

Deze serie van drie vraagtafels gaan over een onderzoek over de impact van armoede op je leven.

Het onderzoek dat op tafel ligt
Emoties als schaamte en angst kunnen ervoor zorgen dat mensen die in armoede leven de hulpverlening ontwijken, maar dragen ook bij aan chronische stress. Margret Franssen, Hilje van der Horst en Jantien van Berkel van Wageningen University & Research deden onderzoek naar emoties die naar voren komen bij het leven in armoede en de impact hiervan. Daarbij zijn 39 levensverhalen opgetekend van mensen in armoede. Die verhalen zijn geanalyseerd.

Vraagtafel 1 
Deze sessie stellen de aanwezige professionals onder leiding van een procesbegeleider de vragen op die zij hebben bij het onderzoek.  

Je krijgt van tevoren het rapport toegestuurd en tijdens deze eerste vraagtafel gaan we er vrijuit, zonder aanwezigheid van de onderzoekers, over praten: wat valt je op? Welke vragen zou jij met dit onderzoek (liever) beantwoord willen zien? Welke vragen heb je voor de onderzoekers? Wat hebben ze misschien over het hoofd gezien of juist goed aangepakt? We zetten al jullie input op een rij en gebruiken dat voor de tweede vraagtafel.

Dit is een serie van drie vraagtafels. Elke vraagtafel heeft een andere insteek. Het is de bedoeling dat je bij alle drie de vraagtafels aanwezig bent.

Vraagtafel 2 - 28 maart 14.00 - 16.15 uur
Vraagtafel 3 - 15 april 14.00 - 16.15 uur