activiteiten

Vraagtafel 'Emoties bij Armoede’ 3

None

Deze serie van drie vraagtafels gaan over een onderzoek over de impact van armoede op je leven.

Het onderzoek dat op tafel ligt
Emoties als schaamte en angst kunnen ervoor zorgen dat mensen die in armoede leven de hulpverlening ontwijken, maar dragen ook bij aan chronische stress. Margret Franssen, Hilje van der Horst en Jantien van Berkel van Wageningen University & Research deden onderzoek naar emoties die naar voren komen bij het leven in armoede en de impact hiervan. Daarbij zijn 39 levensverhalen opgetekend van mensen in armoede. Die verhalen zijn geanalyseerd.

Vraagtafel 3
Tijdens deze sessie ligt de bal iets meer bij de onderzoekers. Wat willen zij weten van de professionals? Wat hebben ze geleerd van de tweede sessie? En we proberen de opbrengsten van het onderzoek te vertalen naar praktische tools voor in de praktijk.

Dit is een serie van drie vraagtafels. Elke vraagtafel heeft een andere insteek. Het is de bedoeling dat je bij alle drie de vraagtafels aanwezig bent.

Vraagtafel 1 - 14 maart 2024 14.00 - 16.15 uur
Vraagtafel 2 - 28 maart 2024 14.00 - 16.15 uur