activiteiten

Vraagtafel 'Emoties bij Armoede’ 2

None

Deze serie van drie vraagtafels gaan over een onderzoek over de impact van armoede op je leven.

Het onderzoek dat op tafel ligt
Emoties als schaamte en angst kunnen ervoor zorgen dat mensen die in armoede leven de hulpverlening ontwijken, maar dragen ook bij aan chronische stress. Margret Franssen, Hilje van der Horst en Jantien van Berkel van Wageningen University & Research deden onderzoek naar emoties die naar voren komen bij het leven in armoede en de impact hiervan. Daarbij zijn 39 levensverhalen opgetekend van mensen in armoede. Die verhalen zijn geanalyseerd.

Vraagtafel 2
Tijdens deze sessie gaan professionals en onderzoekers met elkaar in gesprek. We gaan dieper in op het onderzoek én de toepassing in de praktijk. Hoe zou het onderzoek (nog) beter op de praktijk kunnen aansluiten? We houden een goed begeleide dialoog. Zodat iedereen aan het woord kan komen en gehoord wordt. Dit is bewust geen discussie, maar een gesprek waarbij zoveel mogelijk observaties, vragen en informatie boven tafel komen.

Dit is een serie van drie vraagtafels. Elke vraagtafel heeft een andere insteek. Het is de bedoeling dat je bij alle drie de vraagtafels aanwezig bent.

Vraagtafel 1 - 14 maart 2024 14.00 - 16.15 uur
Vraagtafel 3 - 15 april 2024 14.00 - 16.15 uur