sam-activiteiten

Steviger in je schoenen bij dilemma’s in de werkpraktijk

Als professional neem je tientallen beslissingen per dag. Beslissingen die mensen raken. Je denkt dus continu na over wat de beste weg is voor die ene klant, cliënt of inwoner. Hiervoor moet je behoorlijk stevig in je schoenen staan. Veel professionals kunnen hier wel wat ruggensteun bij gebruiken.

Daarom organiseert SAM deze workshop. Want als beroepsgroep delen we een hele set waarden en normen (ons beroepsstatuut) waar je op terug kunt vallen. Hoe je die in de praktijk toepast, dáár gaat deze workshop over.

We bespreken de spanningsvelden en de ethische dilemma’s die je in je dagelijkse praktijk tegenkomt. En we hebben een superhandig stappenplan! Fijne steun in de rug als je de balans wilt zoeken tussen helpen en handhaven.