sam-activiteiten

Post-bachelor opleiding van SAM

Word een allround SAM-professional met deze post-bachelor opleiding! Deze eenjarige opleiding is gericht op verdieping in je vak en maakt je bewust van het complexe web van verschillende rollen en verantwoordelijkheden in het sociaal domein.

Je leert hoe je methodisch handelen binnen wettelijke kaders optimaal combineert met het beste maatwerk voor je cliënt. Daarbij draait het om het creëren van handelingsruimte en het toepassen van discretionaire bevoegdheid in je werk. Je bent na deze opleiding bovendien nog beter in staat om regie te voeren, waarmee je ook je positie binnen dit vakgebied én binnen de organisatie verstevigt.

In de opleiding staan jouw persoonlijke en professionele uitdagingen centraal. Je volgt een kernmodule met vier thema’s:

  1. Omgaan met time- en caseloadmanagement, morele dilemma’s en je eigen professionele (en persoonlijke) ontwikkeling
  2. Methodisch werken inclusief maatwerk binnen de wettelijke kaders
  3. Communicatie en interactie met cliënt, met een focus op gedrag en gesprekstechnieken
  4. Integraal- en resultaatgericht samenwerken

Binnen elk thema zijn er optionele trainingen waarmee je de opleiding aanpast aan jouw praktijkvragen. Bovendien kies je een specialisatiemodule, die 30% van de opleiding beslaat: werktoeleiding, schuldhulpverlening of inburgering.

De normen en waarden in het nieuwe beroepsstatuut en competentieprofiel van SAM vormen de basis van deze opleiding. Samen met andere werk- en inkomensconsulenten, consulenten inburgering en schuldhulpverleners bouwen we aan het beroep van de toekomst.