sam-activiteiten

Omhoog managen

Hoe geef je invulling aan bottom-up?

Als professional binnen het sociaal domein ben je elke dag bezig met het begeleiden van cliënten. De mate waarin je je werk doelgericht kunt uitvoeren en je kwaliteiten kunt benutten hangt van meerdere factoren af. Op een aantal van die factoren kun je zelf invloed uitoefenen. Op twee van die factoren gaan we in tijdens deze workshop: de ontwikkelingen in jouw organisatie en je eigen ontwikkeling. Hoe voer je als professional het gesprek met je manager, over zaken die je graag anders zou zien?

Een vaak terugkomend thema onder ervaren professionals is het vinden van een balans tussen het werken volgens de methode vanuit de gemeente aan de ene kant, en de eigen autonomie inclusief het leveren van maatwerk aan de andere kant. Hoe kaart je zulke pijnpunten aan, zodanig dat er ook echt iets mee gedaan wordt? Hoe zorg je ervoor dat jouw kennis en ervaring optimaal tot zijn recht komt? Hoe ga je het gesprek aan over je eigen ontwikkeling?

In deze sessie gaan we aan de slag met de uitgangspunten van ‘omhoog managen’.