activiteiten

Methodisch werken met EVA

None

Werk je al met de digitale Instrumentengids Eva en wil je leren hoe je deze methodisch kan inzetten? Dan biedt workshop 'Methodisch werken met Eva' je de nodige ondersteuning en begeleiding.

In een dagdeel nemen we je niet alleen mee in het linken van het ‘willen’ en ‘kunnen’ uit het Integratief gedragsmodel aan de instrumenten in Eva, maar ook hoe je de klant en aanbieder onderdeel laat uitmaken van dit proces om methodisch werken met Eva te bevorderen. De aspecten die aan de orde zijn, zijn:

Besluitvorming rondom trajecten:

  • Wat? Welke elementen van “willen” en “kunnen” wil je versterken?
  • Welke? Welke dienstverlening past daar goed bij?
  • Hoe? Hoe richt je deze dienstverlening in, zodanig dat je ook de gewenste impact kan realiseren?

Voorkomen van valkuilen:

  • Hoe vind je de balans tussen het instrument als hulpmiddel en niet als doel op zich?
  • Hoe communiceer je met de cliënt over de overwegingen die leiden tot de uiteindelijke keuze?
  • Hoe verzorg je de overdracht aan de uitvoerder rondom het ‘wat’, ‘welke’ en ‘hoe’?

De workshop is interactief waarbij verschillende werkvormen gebruikt gaan worden zoals een onderzoeksopdracht met een hand-out en verschillende brainstorms. Afhankelijk van de grootte van de groep kunnen we bij opdrachten ook in groepjes uit elkaar gaan.

Het is belangrijk dat je het Integratief Gedragsmodel met de bijbehorende elementen kent. Met kennen wordt bedoeld: Je weet wat het model is en waar je het voor kunt gebruiken. In deze workshops gaan we niet in op de verschillende functionaliteiten van de voorkant, dus de front end, van Eva, maar over het methodisch werken met Eva. Informatie vind je in de handreiking ‘Methodisch Werken met Eva’.

Spreker(s)

Lissa Hollmann, Onderzoeker, Adviseur, Trainer bij ZINZIZ