activiteiten

Lunchcafé: Onderzoek Vermogen Buitenland (internationaal handhaven)

None

Hoe doe je onderzoek naar vermogen in het buitenland? Welke mogelijkheden zijn er? En wat mag wel of niet volgens de wet? Tijdens online lunchcafés van de VNG kun je hierover met collega-gemeenten in gesprek.

Deze online lunchcafés zijn bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met toezicht op de Participatiewet, zoals inkomensconsulenten, toezichthouders en sociaal-rechercheurs. 

Datum, locatie en tijd

  • Dinsdag 21 november 2023, online via Teams van 13.30 - 15.00 uur
  • Donderdag 7 december 2023, online via Teams van 13.30 - 15.00 uur

Wat gaan we doen?
Op basis van reële casuïstiek en ingestuurde vragen van gemeenten ga je met elkaar in gesprek over het voorkomen van regelovertreding, de (on)mogelijkheden en uitvoeringsvraagstukken. In een kleine samenstelling praten we met elkaar (via Teams) over de actuele ontwikkelingen rondom dit interessante thema. Denk bijvoorbeeld aan de handreiking over verzwegen vermogen en inkomen in buitenland, dat stapsgewijs beschrijft hoe gemeenten dergelijke onderzoeken het beste kunnen aanvliegen en inrichten.

Welke vragen gaan we (bijvoorbeeld) behandelen?
Hoe pas je Artikel 17 lid 2 Participatiewet over de meewerkplicht toe bij onderzoek vermogen buitenland?
Welke criteria zijn relevant bij het selecteren van cliënten, zonder te profileren op afkomst?
Welke geselecteerde cliënten kun je aanmelden? En hoe werkt dat precies (verwerkingsovereenkomst)?
Hoeveel capaciteit en tijd vergt een dergelijk onderzoek?
Wat zijn digitale mogelijkheden bij internationale handhaving?

Wat is het samenwerkingsverband OVB?
Aan het samenwerkingsverband Onderzoek Vermogen Buitenland (OVB), nemen diverse partners zoals UWV/IBF, SVB, gemeenten, SAM, Divosa en het Ministerie SZW deel. Er is ook een online kennisloket waar je terechtkunt met vragen over het doen van vermogensonderzoek in het buitenland.

Aanmelden
Via het aanmeldformulier kun je je aanmelden. Mocht je op voorhand al vragen hebben, dan kun je die bij de inschrijving alvast invullen.