activiteiten

Leergang Simpel Switchen Module 4. Professionele autonomie: wat is je handelingsruimte?

None

Wil jij het mensen makkelijker maken om een stap te zetten naar (beschut) werk en eventueel weer terug? Wil je ontdekken welke handelingsruimte je als professional hebt? Dan is deze online leergang van SAM, Divosa en Movisie mogelijk iets voor jou. Aanmelden voor ‘losse’ modules kan ook! Dit is module 4:

Professionele autonomie: wat is je handelingsruimte?
Je bent uitvoerend professional, dus de wet is je leidraad. Maar de wet laat ook handelingsruimte over. Nu nog meer dan vroeger. Deze ‘discretionaire’ ruimte geeft jou de ruimte om als professional het goede te doen in een bepaalde situatie. Dat vraagt telkens opnieuw lastige afwegingen. Het beroepsstatuut helpt je daarbij.

Jurja Steenmeijer is de hoofdspreker tijdens deze sessie. Ze is zelf sociaal werker en daarnaast ethicus. Ze verzorgt trainingen over beroepsethiek in het sociaal werk en in de jeugdzorg. En ze schreef ‘Professionele autonomie in sociaal werk. Een model voor verantwoord handelen’.

Uit het beroepsstatuut:
Een belangrijk kenmerk van de positie van uitvoerend professionals is dat zij als het ware dubbel gebonden zijn. Zij richten zich op de individuele ondersteuningsbehoefte van burgers maar hebben ook een maatschappelijke opdracht. Tijdens de beroepsbeoefening van de uitvoerder kunnen diverse spanningsvelden en dilemma’s ontstaan. Een paar spanningsvelden worden hieronder genoemd, zonder daarbij de indruk te willen wekken volledig te zijn. Het is een opsomming die duidelijk maakt dat ook na toepassing van de wet nog handelingsruimte bestaat voor de uitvoerder - misschien zelfs meer dan vroeger: autonomie van de burger versus controle • vertrouwen versus focus op handhaven • autonomie versus beschermen • individuele noden versus collectieve belangen.

Over de leergang Simpel Switchen:
Het sociaal domein kent een complex palet aan wetten en regels en als professional moet je tegelijkertijd gids en vangnet zijn. Kan iemand een stapje vooruit? Hoe zet je de regels zo in dat iemand zich veilig voelt een stap te zetten? Is de oude voorziening nog voorhanden als het toch niet blijkt te werken? De leergang Simpel Switchen biedt professionals handvatten om inwoners te ondersteunen bij het maken van een overstap. Hierbij is er ook aandacht voor samenwerken met andere partijen.

Voor wie?
Deze leergang is bedoeld voor uitvoerend professionals binnen de participatieketen in het sociaal domein, bijvoorbeeld bij gemeenten (Werk en Inkomen en Wmo), zorginstellingen, dagbesteding en het UWV.

Na afloop van de leergang…

  • Heb je meer inhoudelijke kennis over de overgangen in de Participatieketen, bijvoorbeeld over de overgang van dagbesteding naar werk.
  • Weet je welke discretionaire handelingsruimte je kunt innemen binnen de huidige wet- en regelgeving.
  • Ben je je bewuster van het perspectief van de inwoner, het gezag van de professional en morele dilemma’s.
  • Ben je in staat om samenwerkingen op te zetten als de situatie van de inwoner daarom vraagt.
  • Kun je het belang van Simpel Switchen vertalen naar het primaire proces en weet je hoe je dit kunt agenderen in jouw organisatie.

De andere bijeenkomsten van de leergang vinden plaats op: