activiteiten

Leergang Simpel Switchen Module 3. Samenhangend beleid: virtuele inspiratie on tour!

None

Wil jij het mensen makkelijker maken om een stap te zetten naar (beschut) werk en eventueel weer terug? Wil je ontdekken welke handelingsruimte je als professional hebt? Dan is deze online leergang van SAM, Divosa en Movisie mogelijk iets voor jou. Aanmelden voor ‘losse’ modules kan ook! Dit is module 3:

Samenhangend beleid: virtuele inspiratie on tour!
Hoe doe je dat dan: samenhangend beleid formuleren, waar je als professional echt mee uit de voeten kunt. We besteden aandacht aan deze voorbeelden uit de praktijk:

  • De gemeente Eindhoven ontwikkelde deze integrale beleidsnotitie.
  • Ook de gemeente Arnhem heeft een duidelijke visie, die uitgaat van bestaanszekerheid. Lees hier de raadsinformatiebrief Werken loont van de gemeente Arnhem.
  • De gemeente Wageningen ontwikkelde een samenhangend beleid rondom parttime werk als vervolg op het Wageningse experiment met de bijstand. Klik hier om de projectaanpak Parttime Werk van de gemeente Wageningen te bekijken.

En we laten ons inspireren door de werkwijze bij Gemeente Oss: van Zorg naar Werk. Marjet van Houten licht die aanpak toe: “Oss heeft belemmeringen afgebroken en weer opgebouwd. Het draait allemaal om het vergroten van de professionele handelingsruimte en het in huis hebben van de juiste expertise. Professionals zijn vaak volkomen onbekend met elkaars wereld en spreken elkaars taal niet.”

Welke stap zou jij vanuit jouw rol en functie als eerste kunnen zetten?

Over de leergang Simpel Switchen:
Het sociaal domein kent een complex palet aan wetten en regels en als professional moet je tegelijkertijd gids en vangnet zijn. Kan iemand een stapje vooruit? Hoe zet je de regels zo in dat iemand zich veilig voelt een stap te zetten? Is de oude voorziening nog voorhanden als het toch niet blijkt te werken? De leergang Simpel Switchen biedt professionals handvatten om inwoners te ondersteunen bij het maken van een overstap. Hierbij is er ook aandacht voor samenwerken met andere partijen.

Voor wie?
Deze leergang is bedoeld voor uitvoerend professionals binnen de participatieketen in het sociaal domein, bijvoorbeeld bij gemeenten (Werk en Inkomen en Wmo), zorginstellingen, dagbesteding en het UWV.

Na afloop van de leergang…

  • Heb je meer inhoudelijke kennis over de overgangen in de Participatieketen, bijvoorbeeld over de overgang van dagbesteding naar werk.
  • Weet je welke discretionaire handelingsruimte je kunt innemen binnen de huidige wet- en regelgeving.
  • Ben je je bewuster van het perspectief van de inwoner, het gezag van de professional en morele dilemma’s.
  • Ben je in staat om samenwerkingen op te zetten als de situatie van de inwoner daarom vraagt.
  • Kun je het belang van Simpel Switchen vertalen naar het primaire proces en weet je hoe je dit kunt agenderen in jouw organisatie.

De andere bijeenkomsten van de leergang vinden plaats op: