activiteiten

Leergang Simpel Switchen Module 2. Stevig in je schoenen: professionalisering en identiteit

None

Wil jij het mensen makkelijker maken om een stap te zetten naar (beschut) werk en eventueel weer terug? Wil je ontdekken welke handelingsruimte je als professional hebt? Dan is deze online leergang van SAM, Divosa en Movisie mogelijk iets voor jou. Aanmelden voor ‘losse’ modules kan ook! Dit is module 2:

Stevig in je schoenen: professionalisering en identiteit
Wat voor soort professional ben jij eigenlijk? Wat is jouw professionele identiteit? Deze bijeenkomst helpt je je professionele identiteit te versterken, wat een belangrijke voorwaarde is voor het kunnen maken van beslissingen met groot gewicht in de praktijk van alledag.

Tijdens deze bijeenkomst is ook Wiljan Hendrix aanwezig. In december 2019 is hij gepromoveerd aan Tilburg University op het proefschrift ‘When Policy meets Practice: Professional Identity in a context of Public Management Reform’. In zijn onderzoek richt hij zich op het werk en de professionele identiteit van publieke professionals als ‘street-level implementers’ van beleidsmaatregelen en -hervormingen.

“Een professional moet dagelijks moeilijke afwegingen maken en moet dat doen niet zozeer als privépersoon, maar als professional. Toch is het scheiden van die twee niet eenvoudig. Inzicht in professionalisering en identiteit helpt om meer grip te krijgen op wie je bent als professional. Door stil te staan bij de professionele identiteit en de gevolgen van managementhervormingen leren we onszelf en elkaar beter kennen en kunnen we deze identiteit verstevigen.” Wiljan Hendrikx

Over de leergang Simpel Switchen:
Het sociaal domein kent een complex palet aan wetten en regels en als professional moet je tegelijkertijd gids en vangnet zijn. Kan iemand een stapje vooruit? Hoe zet je de regels zo in dat iemand zich veilig voelt een stap te zetten? Is de oude voorziening nog voorhanden als het toch niet blijkt te werken? De leergang Simpel Switchen biedt professionals handvatten om inwoners te ondersteunen bij het maken van een overstap. Hierbij is er ook aandacht voor samenwerken met andere partijen.

Voor wie?
Deze leergang is bedoeld voor uitvoerend professionals binnen de participatieketen in het sociaal domein, bijvoorbeeld bij gemeenten (Werk en Inkomen en Wmo), zorginstellingen, dagbesteding en het UWV.

Na afloop van de leergang…

  • Heb je meer inhoudelijke kennis over de overgangen in de Participatieketen, bijvoorbeeld over de overgang van dagbesteding naar werk.
  • Weet je welke discretionaire handelingsruimte je kunt innemen binnen de huidige wet- en regelgeving.
  • Ben je je bewuster van het perspectief van de inwoner, het gezag van de professional en morele dilemma’s.
  • Ben je in staat om samenwerkingen op te zetten als de situatie van de inwoner daarom vraagt.
  • Kun je het belang van Simpel Switchen vertalen naar het primaire proces en weet je hoe je dit kunt agenderen in jouw organisatie.

De andere bijeenkomsten van de leergang vinden plaats op: