activiteiten

Leergang Simpel Switchen Module 1. Het gedachtegoed – de beroepsopdracht

None

Wil jij het mensen makkelijker maken om een stap te zetten naar (beschut) werk en eventueel weer terug? Wil je ontdekken welke handelingsruimte je als professional hebt? Dan is deze online leergang van SAM, Divosa en Movisie mogelijk iets voor jou. Aanmelden voor ‘losse’ modules kan ook! Dit is module 1:

Simpel Switchen: het gedachtegoed – de beroepsopdracht
In deze sessie zoomen we in op de beroepsopdracht, de dagelijkse praktijk en wet- en regelgeving. Waar zitten de raakvlakken tussen het werkproces en dienstverlening van gemeenten, het UWV, de zorg- en dagbestedingsinstellingen? Hier wordt kennis gemaakt met elkaars context, opdracht (wet- en regelgeving) en uitvoering. Waar lopen professionals in de praktijk tegenaan? En wanneer kan er wél samengewerkt worden en waar liggen de grenzen van je eigen opdracht? Hoe kan de samenwerking zo ingericht worden dat de dienstverlening aan de burger versterkt wordt?

Lineke van Hal, bijzonder lector ‘Beroepsvorming professionals in het publiek sociaal domein’, vertelt je meer over de professionele opdracht van de beroepsgroep in het kader van Simpel Switchen. De andere sprekers zijn: Pearl Rapprecht (VNG), Jildau His van ’t Zand (klantmanager Gemeente Ooststellingwerf) en Erik Rutten (Divosa)

In deze bijeenkomst geven we ook een toelichting op de benefits van de Producten die Simpel Switchen bevorderen.

 1. Toolkit Snelle aanvraag
 2. Toolkit Parttime werk
 3. Uitkering naar Werk berekenaar
 4. Werkblad Goed Geregeld Gesprek
 5. Stappenplan Simpel Switchen tussen uitkering en werk
 6. Belevingsmodule Nick
 7. Klantreizen
 8. Handreiking dagbesteding-werk
 9. Keuzehulp

Over de leergang Simpel Switchen:
Het sociaal domein kent een complex palet aan wetten en regels en als professional moet je tegelijkertijd gids en vangnet zijn. Kan iemand een stapje vooruit? Hoe zet je de regels zo in dat iemand zich veilig voelt een stap te zetten? Is de oude voorziening nog voorhanden als het toch niet blijkt te werken? De leergang Simpel Switchen biedt professionals handvatten om inwoners te ondersteunen bij het maken van een overstap. Hierbij is er ook aandacht voor samenwerken met andere partijen.

Voor wie?
Deze leergang is bedoeld voor uitvoerend professionals binnen de participatieketen in het sociaal domein, bijvoorbeeld bij gemeenten (Werk en Inkomen en Wmo), zorginstellingen, dagbesteding en het UWV.

Na afloop van de leergang…
Heb je meer inhoudelijke kennis over de overgangen in de Participatieketen, bijvoorbeeld over de overgang van dagbesteding naar werk.

 • Weet je welke discretionaire handelingsruimte je kunt innemen binnen de huidige wet- en regelgeving.
 • Ben je je bewuster van het perspectief van de inwoner, het gezag van de professional en morele dilemma’s.
 • Ben je in staat om samenwerkingen op te zetten als de situatie van de inwoner daarom vraagt.
 • Kun je het belang van Simpel Switchen vertalen naar het primaire proces en weet je hoe je dit kunt agenderen in jouw organisatie.

De andere bijeenkomsten van de leergang vinden plaats op: