sam-activiteiten

Instroomprogramma startende klantmanager

Als nieuwe klantmanager wil je graag zo snel mogelijk zelfstandig aan de slag. Dit instroomprogramma helpt je daarbij. Het is speciaal bedoeld voor beginnende klantmanagers die zich dagelijks bezighouden met het ondersteunen van cliënten op weg naar werk en optimale (arbeids-)participatie.

Je gaat aan de slag in een werkgebied – het sociaal domein – dat continu in beweging is. Waar wet- en regelgeving, visies en doelgroepen steeds veranderen. Dat betekent dat jij als klantmanager hier ook in mee moet bewegen. Hoe speel je effectief in op die veranderingen? Hoe zorg je voor maatwerk en handel je tegelijkertijd methodisch en binnen de wettelijke kaders? Dat zijn misschien wel de belangrijkste uitdagingen voor een klantmanager. Daarom staan ze centraal in dit instroomprogramma.

Je maakt uitgebreid kennis met het sociaal domein en de actuele wetten en regels. Je leert over specifieke doelgroepen en het verbinden van doelmatigheid met rechtmatigheid. Ethiek en morele dilemma’s passeren de revue en je oefent met gesprekstechnieken, schriftelijke communicatie en het beïnvloeden van gedrag, motivatie en weerstand van de werkzoekende.

Bij dit alles staat jouw dagelijkse praktijk centraal, via werkplekleren. Het draait om jouw professionele en persoonlijke uitdagingen.

Veel succes en plezier in dit mooie beroep!