activiteiten

Inspiratiegesprek ‘Sociaal werken aan een inclusieve arbeidsmarkt’

None

Begeleid jij mensen bij het vinden en behouden van passend - betaald of onbetaald - werk? Dan maak je met jouw werk de arbeidsmarkt steeds een beetje inclusiever. Maar hoe zie jij dat zelf? Hoe belangrijk zijn professionals in het sociaal domein, zoals jij, in het inclusiever maken van de arbeidsmarkt? Daarover gaan lectoren Paul van der Aa en Leonie le Sage graag met jou in gesprek.

Je bent van harte uitgenodigd om jouw kennis, kunde en visie te delen met andere professionals, inspiratie op te doen, en mee te denken over de bijdrage van sociaal werkers en uitvoerend professionals aan het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt.

De aanleiding voor dit gesprek is onze verwachting dat professionals in het sociaal domein, gegeven hun beroepsopdracht en kennis en kunde, met name voor de meer kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt passende ondersteuning/begeleiding kunnen bieden. Maar tegelijkertijd zien we dat sociaal werk als beroep weinig zichtbaar is op dit thema, en er is misschien terughoudendheid vanwege de beleidscontext waarbinnen dit werk plaatsvindt. Reden genoeg om het gesprek met sociaal werkers zelf hierover te voeren.

Voor wie?
Jobcoaches, jongerenwerkers, klantmanagers, sociaal werkers in welzijn, zorg en GGZ, enz.

Door wie?
Dit gesprek wordt georganiseerd door het lectoraat Inclusieve arbeid (Paul van der Aa) en het lectoraat Professionele identiteit van de sociaal werker (Leonie le Sage) van Hogeschool Rotterdam samen met beroepsverenigingen BPSW en SAM.

Wat gaan we bespreken?
Het gesprek zal bestaan uit een korte introductie van lectoren Paul van der Aa en Leonie le Sage over het onderwerp, waarna we in gesprek gaan over de vraag of professionals in het sociaal domein een rol willen, kunnen en zouden moeten vervullen in het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt (visie). Vervolgens maken we deze visie concreet door het uitwisselen van zowel goede als slechte praktijkvoorbeelden. Het gesprek eindigt met het gezamenlijk formuleren van adviezen voor verdere beroepsontwikkeling van sociaal werk op dit onderwerp. De uitkomsten van het gesprek worden o.a. gebruikt voor een artikel en vervolgactiviteiten ism BPSW en SAM.

Waar en wanneer?
Online via teams. Je kunt je opgeven door een e-mail te sturen naar hallo@sam.nl.