activiteiten

Groepsgesprek over nieuwe Participatiewet

None

Geef jouw stem aan verandering. We zijn op zoek naar professionals in het sociaal domein die graag hun stem willen laten horen voor een herziene Participatiewet. Een wet die aansluit bij de behoeften van mensen, doelmatig is én uitvoerbaar.

Als SAM zijn we al op verschillende manieren actief in Den Haag om over de nieuwe Participatiewet mee te praten. En ook dit onderzoek ondersteunen we van harte. Hoe meer uitvoerend professional meepraten, hoe beter.

Significant APE voert in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid groepsgesprekken met uitvoerend professionals. Die gesprekken zijn online via Teams. Ze vinden plaats op:

Waarom?
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil de Participatiewet herzien. Uit meerdere onderzoeken blijkt namelijk dat de Participatiewet nu te complex is, onvoldoende uitgaat van vertrouwen en beter kan als het gaat om inkomensondersteuning en passende ondersteuning bij participatie.

De nieuwe Participatiewet moet beter aansluiten bij de leefwereld van mensen in de bijstand en bij de uitvoeringspraktijk van professionals. Hiervoor is beleid nodig dat gebaseerd is op een realistisch en positief mensbeeld. Nieuwe beleidsopties moeten getoetst worden aan de kaders en randvoorwaarden die voor de nieuwe Participatiewet gelden, zoals ‘vertrouwen’ en ‘menselijke maat’.

Significant APE doet daarom in opdracht van het ministerie van SZW onderzoek naar de fundamentele uitgangspunten van de nieuwe Participatiewet en concretiseert deze. Zodat het beleid dat wordt opgesteld voor de nieuwe Participatiewet straks ook daadwerkelijk aansluit op de leefwereld van mensen in de bijstand en op de uitvoeringspraktijk van professionals.

Waarom ik?
Omdat jij als professional in het sociaal domein dagelijks met de Participatiewet te maken hebt. Daardoor weet jij waar de huidige Participatiewet schuurt met de leefwereld van mensen in de bijstand en de uitvoeringspraktijk.

Voor dit onderzoek organiseren we daarom twee groepsgesprekken (online) met verschillende groepen professionals. In dit groepsgesprek bespreken we graag met jou of je de opgehaalde inzichten in dit onderzoek herkent en aanvullingen hebt. Ook horen we graag wat jij nodig hebt in je werk om volgens de aanpassingen van een herziene Participatiewet te gaan werken.

Wat levert het mij op?
Meedoen aan het interview levert jou de volgende zaken op:

  • Je stem en daarmee je belangen, wensen en zorgen om je werk goed uit te kunnen voeren bij een nieuwe Participatiewet worden gehoord en vervolgens ook meegenomen in het advies aan het ministerie van SZW. Jouw stem heeft dus impact op de herziening van de Participatiewet.
  • Je doet mogelijk nieuwe inzichten op die belangrijk zijn om je werk goed uit te kunnen voeren bij een nieuwe Participatiewet.
  • Je kan sparren met andere professionals in het sociaal domein over wat er nodig is om jullie werk goed uit te kunnen voeren bij een nieuwe Participatiewet. Mogelijk doe je zo ook nieuwe relevante contacten op.

Meld je aan
Doe je graag mee? Meld je dan aan voor een van de twee bijeenkomsten. Doe dat snel, want de maximale groepsgrootte is 6 à 7 deelnemers.

Voor de bijeenkomst op 24 januari om 11.00 uur klik je hiernaast.

Voor de bijeenkomst op 25 januari om 10.00 uur klik je hier.