sam-activiteiten

Gezinsmigranten in de nieuwe Wet Inburgering en de rol van de gemeente

In de Nieuwe Wet Inburgering wordt onderscheid gemaakt tussen statushouders en gezinsmigranten. Van die laatsten wordt zelfredzaamheid op basis van het sociale netwerk verwacht. De kosten van het inburgeringsonderwijs voor taal en het onderdeel Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) zijn voor rekening van de gezinsmigranten. De gemeente heeft een andere rol in de begeleiding dan bij de asielstatushouders.

De groep gezinsmigranten, circa de helft van de inburgeringsplichtigen, heeft in de aanloop tot de nieuwe wetgeving nog weinig aandacht gekregen. Hoe ziet dat beleid er voor hen in de praktijk uit? Wat is precies de rol van de gemeente? Hoever zijn de voorbereidingen van deze vorm van dienstverlening?

Tijdens deze online sessie gaan we daarover in gesprek. Dit webinar is een coproductie van SAM, Divosa en Stichting GOED.

Doelstelling:

  1. Het informeren van gezinsmigranten en hun vertegenwoordigers alsook de klantmanagers in het sociale domein over de gevolgen van de Nieuwe Wet Inburgering op het inburgeringsproces van gezinsmigranten.
  2. Het formuleren van openstaande vragen en aandachtspunten, zodat ze kunnen worden opgevolgd en/ of gemonitord door de instanties betrokken bij de invoering van de nieuwe wet.

Sprekers:

– Sadia Butt, Senior beleidsadviseur bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
– Drs. Marjan de Gruijter, senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut.
– Simone van den Broek, adviseur integratie bij Gemeente Rotterdam.

Panel:

Panel 1

  • Prof. Betty de Hart, Hoogleraar Transnationale gezinnen en migratierecht bij Vrije Universiteit Amsterdam.
  • Mr. Ellen .J.W. Nissen, Promovenda Radboud University en Prof. Mr. Ricky van Oers, professor immigrant integration and law Western Norway University of applied Sciences/ Radboud University Network on Migrant Inclusion.
  • Michal Westland, beleidsadviseur inburgering DUO.

Panel 2

  • Gemeenten.
  • Frieda van den Hout, bureau ICE, Projectleider NT2 Markt/Trainer NT2.

Programma:

9:45 uur – Inloggen
10:00 uur – Introductie
10:10 uur – Presentatie: De Nieuwe Wet Inburgering en de gezinsmigrant (Sadia Butt)
10:20 uur – Presentatie: Schets van de doelgroep (Marjan de Gruijter)
10:30 uur – Panel 1 : de Nieuwe Wet Inburgering en de gezinsmigrant
10:55 uur – Presentatie: vertaling naar beleid bij gemeenten (door Gemeente Den Haag)
11:10 uur – Panel 2: de Nieuwe Wet in de praktijk
11:35 uur – Discussie en vragen
11.55 uur – Afsluiting, conclusies en vervolgstappen